Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Internationella lärarbloggen

87 procent av världens elever/studenter går inte i skolan som vanligt just nu!

Coronakrisen har lett till helt eller delvis nedstängning av utbildningen i 165 länder vilket gör att 1,5 miljarder elever och studenter inte kan gå i skolan eller på universitetet. Varje land kämpar för att skydda sin befolkning, men trots stängda gränser syns många exempel på solidaritet.

Bild: Thomas Galvez

Medan världshälsoorganisationen WHO www.who.org samlar och sprider data om coronapandemins utbredning följer UNESCO (FN:s organ för utbildning, forskning och kultur), www.unesco.org hur den globala coronakrisen påverkar utbildningssektorn i världens länder. De räknar i dagsläget med att ca 1, 5 miljarder elever och studenter inte kan gå i skolan eller på universitetet p.g.a. pandemin och den totala eller delvisa nedstängningen av skolsystemen i hittills 165 länder, som den lett till.

Varje land kämpar med att skydda sin befolkning mot coronasmittan och gränser stängs. Det betyder inte att solidariteten inom och mellan länder upphör, tvärtom ser vi många exempel på solidaritet och initiativkraft, inte minst inom utbildningsområdet.

Förra veckan ordnade American Federation of Teachers AFT, som organiserar inom både skolan och vården i USA, ett webinarium tillsammans med de globala federationerna Education International och Public Service International. Syftet var dels att visa solidaritet med varandras situation och dels att lära från lärar- och vårdfacken i några av de länder som drabbats tidigt av corona-pandemin; Sydkorea, Japan och Italien.

I detta nätbaserade seminarium var de första frågorna till alla talare: Hur mår du? Hur har du och din organisation det? Hur klarar ni er? Alla beskrev oron för de sjukvårdsanställda, bristen på skyddsutrustning, bristen på intensivvårdsplatser och bristen på personal i vården. Lärarorganisationerna talade om omställningen och stressen att hitta lösningar för undervisningen när skolorna stängs helt eller delvis. Oron för den egna hälsan, oron för eleverna, arbetslaget och samhället.

I krisen, blir vissa saker lärarorganisationerna arbetar med även annars, extra tydliga. Skolans viktiga roll i samhället, läraryrkets betydelse, men också den bristande likvärdigheten i skolan. Kollegorna från Italien, Japan, Korea och USA talade alla om svårigheterna att fortsätta undervisa på distans. Tillgången till datorer, smarta telefoner, fungerande plattformar och bra digitala läromedel varierar mellan fattiga och rika länder, mellan stad och landsbygd men också mellan rika och fattiga familjer. Skillnaderna märks också inom den enskilda skolan och klassen. På engelska talar man ofta om ”the digital divide” det digitala gapet som påverkar möjligheterna att lyckas i skolan och i framtida arbete. När skolorna stängs och lärarna förväntas fortsätta undervisa på distans blir gapet konkret och synligt - också vad gäller lärarnas egen kompetens att undervisa på nya sätt och möjlighet till fortbildning.

Distansutbildning EI

Bild: UNESCO

Våra italienska kollegor beskrev sitt läge som en krigssituation och den fasa som fyller dem när militärfordon fraktar iväg kistorna med dem som dött av corona. Från sin karantänsituation försöker de ändå undervisa. En representant för en av de italienska lärarorganisationerna uttryckte det så här: Skolorna är stängda, men vi jobbar på för att kunna garantera fjärrundervisning. Det är nytt för oss och långt ifrån alla elever har samma möjlighet att delta i undervisningen. Många av oss lärare har inte datorer hemma. Snabbt utvecklas nu en stor ojämlikhet vad gäller tillgång till utbildning.

UNESCO har listat en rad konsekvenser av att stänga skolor:
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies En av dessa konsekvenser som också kom upp under mötet var den svåra situationen för elever som är beroende av skolmaten för att få den näring de behöver. Om det är en viktig fråga för de förhållandevis rika länder som delade erfarenheter under webinariet är det lätt att föreställa sig betydelsen av skolmaten i länder med en större del av befolkningen som lever under fattigdomsstrecket.

Skolmat CTERA

Bild: CTERA, Argentina
Education International
https://www.ei-ie.org/ har skapat en digital hub för information om vad deras medlemsorganisationer gör i den här situationen. Dels har många lärarfack själva skrivit och berättat och dels skapar man en samlad bild genom en enkätundersökning. Utifrån detta utformar EI det stöd de kan ge sina medlemsorganisationer. Bland de exempel vi redan kan läsa om finns lärarfacket i Albanien som vände sig till regeringen och bad att public service TV skulle sända lektioner som eleverna kunde ta del av, vilket också blivit verklighet. De har också kämpat för gratis internet under den här svåra perioden då lärare och elever behöver kommunicera on-line. Några bolag har svarat med att halvera sina priser.

En av Lärarförbundets samarbetspartners i Filippinerna, NATOW, som organiserar universitetslärare förhandlar med arbetsgivare om att fortsätta betala lön till de kontraktsanställda lärarna, eller ge dem lån för att överleva när universiteten stängs. NATOW och dess medlemmar kämpar också med att hitta lösningar för att eleverna ska få sina avgångsbetyg. I Costa Rica har lärarorganisationen ANDE ställt krav på att staten ska bidra med mat till de familjer vars ekonomi inte klarar krisen och KTU i Sydkorea drog själva igång en penninginsamling för de elever och kollegor som drabbats hårdast av pandemins effekter. FECODE i Colombia har också inlett en insamling till de som drabbas hårdast och står utan sociala trygghetssystem.

Lärarförbundet bidrar i Sverige med information och svar på frågor som berör skolan, hur lärares och elevers verklighet påverkas och genom att sprida exempel på hur våra medlemmar runt om i landet agerat och löst olika situationer. Lokalavdelningar är i dialog med arbetsplatsombud och arbetsgivare för att stödja lärare och skolledare som står inför utmaningar de aldrig mött förut. På www.lararforbundet.se/corona samlar vi och uppdaterar information relaterad till skolan under coronakrisen.

Runt om i världen jobbar våra lärarfackliga systerorganisationer på samma sätt för att bidra till saklig information och stöd till sina medlemmar. Var och en utifrån sina resurser och förutsättningar. Vi ser hur Lärarförbundets samarbetsorganisationer bidrar i informationsspridningen i samarbete med ländernas myndigheter. Råden är desamma som här, tvätta händerna, minimera sociala kontakter och skydda de sköraste medmänniskorna. De fackliga värderingarna är viktigare än någonsin och visst finns det facklig solidaritet, mellan olika sektorer och över landgränserna trots att så många av dem är stängda. Lärarförbundets internationella utvecklingssamarbete fortsätter. Vi för en dialog med våra partners om alternativa arbetsformer, och förändrad inriktning på de aktiviteter som kan behövas i krissituationen. Många kollegor runt om i världen skriver också och frågar hur lärarna i Sverige mår, hur Sverige klarar undervisningen under coronautbrottet och hur Lärarförbundet kan behålla kontakten med sina medlemmar.

För dig som vill följa vad som händer med skola och kollegor runt om i världen rekommenderar vi att ni följer länkarna till Education International och UNESCO i texten. European Trade Union Committee for Education är EIs Europaregion och på deras hemsida kan ni följa den europeiska situationen under coronapandemin. https://www.csee-etuce.org/en/ En bredare bild av hur arbetsmarknaden påverkas och hur fackföreningar i alla sektorer bidrar i coronakrisen kan ni läsa om på LabourStart. https://www.labourstart.org/covid-19.php

Text: Ina Eriksson, Internationell förbundssekreterare, Lärarförbundet

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här