Lärarförbundet
Bli medlem

Det ska vara lätt att göra rätt!

Sara Sundström, förbundsstyrelsens representant i referensorganet för Gymnasieskolan

Sara Sundström, förbundsstyrelsens representant i referensorganet för Gymnasieskolan

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla för samtliga EU:s medlemsländer. Det innebär förändringar i hur vi får hantera personuppgifter men det ger också möjligheten att titta på och analysera vår verksamhet. Hur går diskussionerna på din skola?

GDPR, fyra bokstäver som just nu får chefer, kommuner och företag att skälva av rädsla. GDPR eller General Data Protection Regulation är den nya dataskyddsförordningen, som börjar gälla i hela EU den 25 maj i år. Lagen innebär en skärpning kring hur data och personuppgifter hanteras. En del av den oro som just nu finns hos arbetsgivarna beror givetvis på att man inte vet exakt vad som kommer att gälla eftersom det fortfarande inte finns formella beslut kring de delar som kan regleras nationellt.

Härom veckan fick vi en dragning i förbundsstyrelsen kring hur GDPR kommer att påverka Lärarförbundet. Som medlem kommer du antagligen inte att märka särskilt mycket, det är de förtroendevalda som i viss mån kommer att märka skillnad. Det jag tog med mig från dragningen var projektledarens motto: Det ska vara lätt att göra rätt!

Pågår diskussioner kring GDPR på din skola? Eftersom min tjänst till största delen är IT-pedagog har jag hos min arbetsgivare fått i uppdrag att vara med i den kommunövergripande gruppen som arbetar med att säkra upp kommunens datahantering gentemot kraven i GDPR. Det innebär att jag just nu är rätt inne i de diskussionerna. Den föreläsare jag lyssnade på i fredags var betygdligt lugnare än andra jag lyssnat på när det handlar om konsekvenserna av GDPR eftersom han anser att det egentligen inte är så mycket som skiljer från tidigare regelverk.

Men det finns skillnader! Skillnader som kommer att påverka oss lärare och vår pedagogiska verksamhet lite olika beroende på hur vi arbetar men också vilka tjänster skolan valt att prenumerera på. Som lärare så kommer vi att måste sålla lite mer i vad vi använder. Som gymnasielärare spelar det ju mindre roll vad man fattar för nationellt beslut kring samtycke eftersom den högsta åldern är 16år. Men GDPR skulle kunna betyda att vi måste välja bort gratistjänster eller appar eftersom vi inte vet hur leverantören hanterar de personuppgifter de vill ha för att man ska använda sig av deras produkt.

Därför är det viktigt att diskussionerna kring GDPR inte bara sker på övergripande nivå, diskussionerna måste även ned på skolnivå. Vi måste få en chans att sätta oss in i det hela. Vad innebär det? Hur kommer det att påverka mig? Vad behöver jag göra? Vilka investeringar behöver göras för att säkra den pedagogiska kvalitén? Vilka riktlinjer, handlingsplaner eller policys behövs? Vi måste helt enkelt få förutsättningarna för det, för att det ska vara lätt att göra rätt!

Du är en viktig pusselbit i arbetet med GDPR. Hör du inget om arbetsgivarens övergripande diskussioner? Lyft frågan! Det kan vara så att arbetsgivarens övergripande planer inte blir tillräckliga för att bli ett stöd för oss lärare. Eller också så kanske det inte är så mycket som behöver justeras i just din skolas plan, hanteringen kanske redan är tillräckligt bra. MEN vi har ett gyllene tillfälle just nu, att tillsammans se till att det ska vara lätt att göra rätt!

Det livslånga lärandet?

Sara Sundström, ledamot i förbundsstyrelsen

Sara Sundström, ledamot i förbundsstyrelsen

Kompetensutveckling och fortbildning är för många lärare ett "rött skynke". Något som provocerar och något man inte får i den utsträckning och i de områden man skulle behöva. Därför är det extra viktigt att skolkommissionens förslag kring professionsprogram och kompetensförsörjning blir verklighet.

Många av oss lärare ser det livslånga lärandet som en självklarhet, i alla fall när det handlar om våra elever. Vi tar emot dem där vi är och skickar dem vidare till nästa steg i utbildningssystemet. För de elever som väljer att inte gå vidare till universitet och högskola är vi ändå rätt säkra på att de kommer att lära sig genom hela livet, både praktiskt i sina yrken men också genom diverse fortbildning på sin arbetsplats. Men hur är det med oss lärare och det livslånga lärandet? Får vi möjlighet att hela tiden utvecklas i yrket? Skolkommissionens slutsatser är rätt tydliga, det saknas hållbart system för lärares kompetensutveckling.

Lärarförbundet har under våren genomfört en medlemsdialog för att engagera våra medlemmar och för att få veta vad Sveriges lärare egentligen tycker om yrket. Det som tydligt utkristalliserar sig är att drivkraften är mötet med eleverna och att möjliggöra deras utveckling. Det som också är tydligt är att lärare vill bidra till ständig utveckling. Lärare vill utveckla sig själva och bidra till utveckling av läraryrket, lärare vill ta del av forskning och bedriva egen forskning. Det är just att ta del av forskning som förutsättningar saknas för idag. Vi har väl alla suttit på utbildningsdagar då vi undrat: Vad rör det mig? Eller lidit oss genom dagar där slutsatsen varit "köp min bok". Helt enkelt kompetensutveckling som inte bidragit till utveckling av läraren eller yrket.

För ett år sedan var jag på studiebesök i Manila. Där träffade vi 3 olika lärarorganisationer och besökte ett antal olika skolor. Förutsättningarna att utöva yrket är verkligen helt annorlunda mot i Sverige, men det fanns en sak som slog mig. Där hade man ett utbyggt system för kompetensutveckling och fortbildning. Lärare gavs inte bara möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling, det fanns en förväntan att man skulle fortbilda sig. Det är dessutom kopplat till lönesystemet vilket blir ett incitament.

Just nu sitter jag och gör mig i ordning för tre dagar i Oslo där nordens lärarorganisationer NLS ska samlas för att diskutera Lärarprofessionens nya utmaningar. I de rapporter vi ska läsa inför står en del om kompetensutveckling och slutsatsen jag drar är att vi inte är ensamma i norden om att behöva ett professionsprogram. Det innebär att vi har saker att lära av varandra och att vi kan stötta varandra i arbetet.

Frågor & Svar