Lärarförbundet
Bli medlem

Ge oss gymnasielärare rätt förutsättningar - så att alla elever kan ta examen

Charlie Jarl, gymnasielärare sedan förra årtusendet. Arbetar på Möckelngymnasiet i Karlskoga med att undervisa i olika datortekniska ämnen.

Charlie Jarl, gymnasielärare sedan förra årtusendet. Arbetar på Möckelngymnasiet i Karlskoga med att undervisa i olika datortekniska ämnen.

Gymnasielöftet sätter fokus på det som lärare länge har pratat om. Det har blivit högre arbetsbelastning, större dokumentationskrav, fler administrativa arbetsuppgifter. Nu är det dags att ge lärarna förutsättning att göra det de gör bäst, undervisa.

På gymnasiet står eleverna inför ett arbetsliv eller vidare studier, där är det viktigt att ge dessa ‘nybakade’ samhällsmedborgare förutsättningar att klara sig i samhället. Det är gymnasielärare som ger dessa ungdomar den sista knuffen ut i samhället.

Behövs det speciella förutsättningar för just gymnasielärare är frågan, och det kan debatteras. Man kan väl konstatera att alla lärare har en hög arbetsbelastning och 8 av 10 gymnasielärare uppger att de har för hög arbetsbelastning. Vad är det då som gör att man känner så? Min erfarenhet som just gymnasielärare är att uppdraget förändrats över tid, allt från betygssystem till styrdokument har förändrats. Lägg därtill en mer och mer slimmad organisation på alla skolor på grund av ekonomiska förutsättningar. Tillsammans har då detta gett att fler och fler administrativa och andra uppgifter har landat på lärare, de har liksom smugit sig på. Jag kan ge några exempel. På den skola jag arbetat på sedan förra årtusendet fanns en gång en institutionstekniker som bl.a. ställde i ordning fysiklaborationerna åt fysikläraren. Idag ingår detta i fysiklärarens uppdrag. Förr så skickade personal på skolexpeditionen ut brev till föräldrar om t.ex. föräldramöten. Idag gör mentorer det. Det finns massvis av exempel, jag kan hålla på länge. (Men det har jag inte tid med nu.)

Säkerställ tid för läraruppdraget

Vad är en heltidstjänst för en gymnasielärare och vad ingår i en sådan tjänst? Frågan kan tyckas provocerande men den är befogad då en hel del av lärares arbetsuppgifter idag lätt skulle kunna skötas av någon annan än en legitimerad lärare. Flera av våra arbetsuppgifter handlar inte om undervisning idag, låt uppgifterna synas i tjänsteunderlaget.
Låt lärare vara lärare!

Garantera relevant och behovsstyrd kontinuerlig kompetensutveckling

I de flesta yrken ser arbetsgivaren till att personalen hålls uppdaterade genom att se till att de får kompetensutveckling. Varför skall det vara annorlunda för lärare, det sker massvis med forskning kring skolutveckling, ge lärare möjlighet och villkor att kompetensutveckla sig. Ge dessutom lärare möjlighet att förkovra sig i sitt ämnesområde, både vad det gäller ämneskunskaper och didaktik.

Visa förtroende och tillit till lärarna

När man funderar som politiker över hur man skall lösa problemet med t.ex. att elever inte går ut gymnasiet med godkända betyg, så borde den första reflexen vara att föra en dialog med de som arbetar i just skolan. Genom att inte göra det i någon större utsträckning ger det frustration och friktion i lärarleden. Lösningen finns antagligen redan i organisationen, men är latent på grund av att det behövs just politiska beslut.

Gör läraryrket attraktivt

Lärare har ett stort och komplext ansvar som ger avtryck hos tusentals samhällsmedborgare varje år. Yrket kräver en lång utbildning och ger i dagsläget en ganska dålig lön om man skulle jämföra med andra yrken som har motsvarande längd på utbildning. Läraryrket måste uppvärderas.

Gymnasielöftet

Att ge gymnasielärare förutsättningar att få alla ungdomar i Sverige att ta en gymnasieexamen är en av grundpelarna för ett Sverige som kan stå sig i konkurrensen globalt när det gäller uppfinningsrikedom och entreprenörsskap. Lärare skall orka jobba till de tar pension, här måste man ta ett rejält grepp om arbetsmiljön. Det duger inte med att säga att alla får jobba mycket idag. Läraryrket är ett viktigt yrke för Sverige och är nyckeln till landets konkurrenskraft.

Läraren är nyckeln.

Frågor & Svar