Lärarförbundet
Bli medlem

En splittrad lärarkår

Henrik Wallin, gymnasielärare i samhällskunskap, religion och psykologi.

Henrik Wallin, gymnasielärare i samhällskunskap, religion och psykologi.

För några dagar sedan ringde telefonen. Jag fick reda på att två av våra medlemmar hade gått över till Lärarnas riksförbund (LR)… med två minuters mellanrum. Först ilska sedan besvikelse. Vad är värst? Att gå in och rekrytera hårt bland de andras medlemmar eller att äventyra det goda samarbete som fackförbunden tidigare haft på min arbetsplats. Jag har tidigare ofta skrutit om vilken god relation lärarfacken haft på min arbetsplats.

Jag har varit aktiv i Lärarförbundet sedan 2002, först som student och studerandeinformatör sedan som arbetsplatsombud och regionalt skyddsombud. Jag har sett och ser den hysteri som råder på universitet och högskolor inför läsårsstart. Positionerande, en ständigt uppmålad bild om ett vi och dom. Rädslan för dom som ansluter vem som helst, skolledare och inte är till för gymnasielärare. Detta ständiga påminnande, rättande om att vi visst ansluter gymnasielärare, att vi tänker att om man vill förändra skolan måste det göras från förskola till gymnasium och skolledare. Alla måste vara med på tåget.

Varför är relationen så frostig? Och till vilken nytta? Frågor jag alltid ställt mig. Är det bara en kvarleva från förr? Splittringar som skapades när fackförbund gick samman medan andra vill gå sin egen väg. Med tanke på ålder på många av de som förespråkar polarisering kan inte allt förklaras av historia.

Men vem tjänar på denna splittring? Inte medlemmarna i något av lärarfacken, lärarkåren blir inte starkare av splittring. Vi pratar i båda lärarfacken om lärarkåren som en profession. Vi kämpar båda för att göra läraryrket attraktivt med höjd status. Vi arbetar båda med att förbättra arbetsmiljön. Ändå lägger vi så mycket tid och pengar på att positionera oss mot varandra.

Jag anser inte att lärarkåren är marknadsandelar på en marknad som man ska slåss om. Lärarkåren bör ses som en samlad kraft och vi alla bör agera så. Lärarförbundet är för ett samgående mellan facken men det krävs två för att dansa… två som vill!

Det är dags att svälja stoltheten, gamla traditioner och gå samman och bilda ETT lärarfack om inte för annat så för lärarkårens skull!
Frågor & Svar