Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Vi måste påverka politikerna att satsa på lärarna

SCB visar i en prognos att det till år 2035 kommer saknas 79 000 lärare. Smaka på den siffran sjuttionio tusen lärare. Känns för mig i alla fall ganska oroväckande. Vem ska finnas i klassrummet om 17 år? skriver Maria Burström, gymnasielärare och specialpedagog i Lärarförbundets gymnasieblogg.

Nu är det ju inte bara läraryrket som kommer att sakna arbetskraft i framtiden. Men utan utbildade lärare så kommer det inte finnas någon som kan utbilda framtidens sjuksköterskor, ingenjörer eller elektriker.

Lärarförbundet har inför valet i september presenterat en kampanj Lärareffekten. Med den menas att “Lärareffekten påverkar hela samhället. Elever som har fått bra undervisning kan gå vidare och utbilda sig. Vi får fler lärare, sjuksköterskor, klimatforskare, politiker, musiker... Utbildning ger möjligheter och skapar samhällsnytta. På det sättet berör lärareffekten hela arbetsmarknaden. En fungerande skola ger ett bra samhällsklimat och medvetna samhällsmedborgare.” (https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/satsa-paa-larareffekten)

Vad kan politikerna göra för att stoppa lärarbristen? Lärarförbundet har presenterat fem förslag på insatser som kan hejda lärarbristen:

  1. Ha samlad strategi och koll på läget
  2. Höj lönerna så de blir rekryterande
  3. Låt lärare vara lärare
  4. Ge bättre karriärmöjligheter
  5. Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling

Mer utförlig beskrivning om de fem förslagen finns att läsa på https://www.lararforbundet.se/artiklar/fem-forslag-for-att-hejda-lararbristen

Det är nu vi, du och jag, har möjlighet att påverka politikerna till att våga satsa på lärarna, att ge lärarna förutsättningar för att göra ett bra jobb, att vilja bli och fortsätta vara lärare.


Frågor & Svar