Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Vem vill bli lärare?

Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Om lärarbristen i svensk skola.

Under de senaste dagarna har lärarbristen diskuterats i olika medier. Siffran 65000 har synts. Så många lärare kommer det att saknas om 10 år enligt rapport från Skolverket. 65000 det är många lärare det.

Hur ska man då göra för att möta bristen? Hur får man flera att blir lärare och söka till lärarutbildningarna? Förslag finns att öppna upp fler utbildningar, ställa ökade krav på de som ansvarar för lärarutbildningarna men också öka antalet vägar till att bli lärare. Röster höjs också för att öka lärares löner och redan nu har vi sett en viss satsning på lärarlöner i form av riktade medel.

Alla de här sakerna är bra och kan säkert hjälpa till för att öka antalet lärare men jag tror att något mer måste till. Jag tror att man måste höja lärarnas status men också ge lärarna tid till det pedagogiska arbetet. Hur gör man det då? Ska man anställa administrativt lärarstöd, lärarassistenter och lärartekniker? Jag sitter inte på några direkta lösningar men jag tänker att lärarna måste känna förtroende både från föräldrar och politiker att de har mandat att sköta barnens/elevernas utbildning. Jag tänker också att lärardebatten måste breddas och då framför allt att alla de lärare som trivs med sitt yrke blir synliga. Vem vill söka till lärarutbildningen om man bara hör hur jobbigt det är? Jag tror också att lärarna måste få känna att de kan påverka sitt arbete och att deras röst är viktig.

Hur tänker du? Vad krävs för att fler ska söka sig till läraryrket? Och hur gör din huvudman för att få lärare att söka de utannonserade tjänsterna? Lämna gärna din synpunkt som en kommentar. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa ett attraktivt yrke, som fler vill söka sig till!

Frågor & Svar