Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Våra nya elever

Som lärare stöter du på massa delar i ditt uppdrag som skapar stress, men är det samma faktorer i alla verksamheter? Hur är det att arbeta med de elever som har annat modersmål än svenska?

Flera av mina närmsta vänner finns precis som jag, i skolans verksamhet vilket innebär att många av våra diskussioner naturligt kommer att beröra skolan och världen i och kring den verksamheten. Den senaste diskussionen jag hade med en av mina vänner handlade om det nya elevunderlaget som vi har fått till den svenska skolan, de människor som lämnar sina hemländer och flyr till Sverige. Förutom att det ställs stora krav på kunskaper hos lärarna i svenska som andraspråk, ställs det krav på lärarna att kunna förmedla kunskaper till elever som kan vara på flera olika nivåer i samma klassrum. Vissa elever har gått i skola i flera år medan andra elever aldrig haft möjligheten att sätta sin fot inom skolans väggar.

Som lärare så har man många saker i sitt yrke som skapar stress i vardagen, är lektionen tillräckligt planerad, hinner jag rätta elevernas uppgifter till nästa lektion eller hur ska jag anpassa min undervisning till elever som är i behov av stöd. Men det är inte det jag fastnade för i vår diskussion. Min vän gjorde mig uppmärksam på andra stressmoment en lärare kan bli utsatt för när det kommer till att undervisa elever på språkintroduktion.

Dessa lärare arbetar varje dag med elever som riskerar att bli utvisade när som helst. Hur gör man en lektionsplanering när man inte vet hur många elever som kommer att komma till lektionen? Vissa elever har blivit utvisade och är frånvarande på grund av detta. Andra elever kommer inte till lektionen för att de har gått under jord på grund av att de fått eller riskerar att få ett utvisningsbeslut. Jag känner att jag inte längre ska klaga över att mina elever frånvaroanmäler sig bara för att de inte orkar stiga upp den dagen.

Min kompis berättar om hur det är att undervisa elever som gläds åt att få ett uppehållstillstånd samtidigt som nästa elev kommer in i klassrummet storgråtandes för att utvisningsbeslutet kommit. Och allt detta i samma klassrum, vid samma tillfälle, vid samma tidpunkt. Jag brinner för att hjälpa elever, precis som min kompis, men med vissa saker kan man inte hjälpa. Det enda man kan göra är att stå hjälplös och titta på.

Att dessa elever kommer till skolan och dess verksamhet, det vet vi. Men vad gör vi för att hjälpa lärarna att hantera vardagen med att undervisa eleverna på språkintroduktion? De elever jag lär känna i min vardag som lärare kommer och går lite som de vill, hur dagsformen är och vilka lektioner som står på schemat för dagen. Eleverna på språkintroduktion kommer inte till skolan inte för att de inte vill utan för att någon har bestämt att de inte får vara kvar i Sverige. Finns någon kurs där man som lärare kan lära sig att hantera en vardag där elever riskerar att utvisas och/eller går under jord? Kan man lära sig det?

Frågor & Svar