Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Nu är propositionen här!

Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia

Jenny Edvardsson, gymnasielärare i svenska och historia

Har du sett att gymnasiepropositionen landat? I propositionen kan man se att det finns två förslag till ändringar i Skollagen. Den ena ändringen gäller det estetiska ämnet och den andra grundläggande högskolebehörighet oavsett program.

I referensorgan Gymnasieskola har vi under lång tid diskuterat just det estetiska ämnet och behörigheten till högskolestudier och det känns bra att båda nu finns med i propositionen.

Förslaget som ligger innebär att det estetiska ämnet på nytt införs på alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska tilldelas 50 poäng och dessa poäng plockas från gymnasiearbetet som i så fall minskar från 100 till 50 poäng.

När det gäller den grundläggande högskolebehörigheten kommer den att påverka poängplanen något mer. Yrkesprogrammen utökas från 2500 poäng till 2700 poäng alternativt 2800 poäng. 2700 poäng gäller för tre program, Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet och 2800 poäng för övriga yrkesprogram. Alla elever behöver dock inte läsa de kurser som ger högskolebehörighet utan kan välja bort dem.

De två lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och börja gälla för de utbildningar som påbörjas hösten 2019.

Vad ska man då tänka kring dessa förslag? Jag tycker att förslagen är bra. Det är bra att elever genom det estetiska ämnet får möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt skapande men frågan man kan ställa sig är hur mycket som hinns med på en kurs som är på 50 poäng. Är inte risken att det blir lite för ytligt och övergripande? Och vad ska detta ämne innehålla? Kan det få ta sig olika uttryck?

Det är också bra att alla program ger grundläggande högskolebehörighet. Kanske kan det bidra till en ökad attraktionskraft för yrkesprogrammen. Vi vet ju att antalet elever som sökt sig till dessa under flera års tid har minskat. Det som jag funderar en del över är gymnasiepoängen. För eleverna på yrkesprogram blir det en utökning av antalet poäng om de behåller kurserna som ger högskolebehörighet. Det blir rätt många timmar i deras schema. Kan det i sig vara ett problem? Jag vet inte och kanske är det så att det är något som framtiden får utvisa.

Vad tycker du om gymnasiepropositionen och de förslag till ändringar i Skollagen som i den framförs? Du kan väl dela med dig av dina tankar och synpunkter.

Vill du läsa propositionen i sin helhet kommer här en direktlänk:

Propositionen

Frågor & Svar