Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Digitalisering i skolan – en fråga för 2016?

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

Man kan tycka att ett av världens mest digitaliserade länder också skulle vara digitaliserad inom skolväsendet. Riktigt så är det inte. Nu är dock något på gång och du kan få möjlighet att lämna dina synpunkter.

I Sverige har vi många datorer, surfplattor och chromebook på våra skolor men vi och då menar jag vi lärare har inte lärt oss att använda dem på ett sätt som kan utveckla, motivera och engagera eleverna i deras lärande. Vi har inte sett till att 21 Century Skills är integrerade i vår undervisning.

Stefan Pålsson som driver Omvärldsbloggen skriver att vissa saker krävs för att vi ska komma dit.

Detta förutsätter att 21st Century Skills integreras i undervisningen och att det tas fram nationella och lokala strategier för hur detta ska genomföras i praktiken. Det krävs även att huvudmännen satsar på att kompetensutveckla pedagogerna, så att de kan hantera de utmaningar som allt detta innebär. Sist men inte minst är det nödvändigt att skolan har konkreta kriterier för vad eleverna behöver kunna och att man kan bedöma dessa kunskaper och förmågor på ett rättvisande sätt.

(inlägg från den 22 januari 2016)

Jag kan inte mer än hålla med Pålsson. Det behöver styras upp och det behöver styras upp från centralt håll. Därför blev jag så glad när jag i januari månad fick frågan om jag ville sitta med i Skolverkets ämnesreferensgrupp för svenska och svenska som andraspråk i uppdrag att i gällande styrdokument förstärka och tydliggöra elevers digitala kompetens. Varför det, kan man kanske undra? Jo, för att nu var något på gång. Skolverket har fått i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet och i detta arbete ligger också att se över gällande styrdokument så de rimmar väl med strategierna. Ett spännande och viktigt arbete med andra ord och det vill jag gärna vara en del av.

I ämnesreferensgruppen bollade jag tillsammans med några andra begrepp som digital kompetens, digitalisering, multtimodala texter och digitala texter under en dag i februari. Vi läste läroplanens inledande kapitel, examensmål och ämnesplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Vi lämnade synpunkter, tankar och idéer. Våra idéer sammanställdes och är nu ute i gruppen för genomläsning. Den 21 mars kommer du att få tillgång till vårt arbete via Skolverkets hemsida och din uppgift blir att Lämna synpunkter.

Tanken är alltså att du ska få tycka till. Vad tänker du om digital kompetens? Kanske har vi missat något i våra förslag? Kanske har vi varit för detaljerade? Kanske ska någon skrivning kompletteras? Dina åsikter är guld värda. Hjälp oss göra skrivningarna ännu bättre. Tillsammans skapar vi framtidens skola!

* * *

Jag, som skrivit detta inlägg, är gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Mitt arbete, som lärare, kan ni följa via bloggen Jenny på Wendes. Sedan en tid tillbaka finns jag också på twitter @jennypawendes.

Frågor & Svar