Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Dags att dela på jobbet

I dagarna är det bråda tider för rektorer att få till tjänsteunderlag för sina anställda som inte bara passar lärarnas önskemål utan också rektorernas behov samtidigt som det inte skapar en ökad arbetsbelastning redan på papperet.

Att jobba och vilja bli lärare är något som allt färre vill göra och bli. Några läsår framöver kommer kanske gymnasieskolan att klara sig med mindre elevunderlag, men vad händer när elevantalet ökar igen? Lärarförbundet välkomnar andra yrkesgrupper in i skolan, dels för att minimera riskerna med lärarbristen och dels för att minska arbetsbelastningen för lärarna. (https://www.lararforbundet.se/taggar/lararassisten...) Jag tror att den svenska skolan måste låta lärarna vara lärare och inte överösas med massa administrativt arbete. Nyligen gjorde jag ett arbete där jag undersökte intresset och vinsterna med att några lärare skulle vara så kallade ”undervisande lärare” och några lärare eller möjligtvis andra yrkesgrupper vara mentorer. I den litteratur som jag läste till denna undersökning visade det sig att Frankrike var ett land som hade organiserat det så att det fanns ett team runt eleverna som hade hand om frånvaro, utvecklingssamtal och annat som var kopplat till elevens studiesituation. Lärarna fick vara lärare. Det visade sig också att Frankrike ligger över Sverige i PISA-undersökningen. (För vidare läsning se http://www.dn.se/debatt/lar-av-den-franska-skolans...)

Kan det vara ett bra drag för den svenska skolan att införa tjänster som bemannas av andra yrkesgrupper än lärare? Ja, det tror jag. Låt lärare vara lärare och inte administrativ personal. Jag tror att alla vinner på ett sådant upplägg både lärare, elever och den svenska skolan. Jag tror vinsterna blir fler än att den svenska skolan klättrar på PISA-rankningen. Jag tror att fler (förhoppningsvis) stannar kvar i yrket. Det kanske till och med skulle finnas fler som skulle vilja bli lärare. Jag tror arbetsbelastningen skulle bli mindre för både lärarna och för de andra yrkesgrupperna i skolan.

Vad tror du?

Frågor & Svar