Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Gymnasieskolan i fokus

Ämnesbetyg eller ej - det är frågan

I fredags träffade utsända från Gymnasieutredningen fokusgruppen lärare för diskussion om ett eventuellt införande av ämnesbetyg.

Vi var ett mindre antal lärare som hörsammade kallelsen och kunde komma utan förhinder. Väl på plats representerade vi olika delar av landet och olika ämneskompetenser. Vissa kom med budskap från högpresterande elever om stress och önskningar om ämnesbetyg. Andra med funderingar kring hur de mer lågpresterande eleverna med uppskjutarbeteende skulle påverkas av ett införande. Diskussionen låg ibland på det övergripande perspektivet, ibland på detaljnivå, och ibland blev den rent visionär.

Klart var att samtliga i gruppen kunde se både fördelar och nackdelar med ämnesbetyg i en kursorienterad skola, och att man lutade åt att en totalförändring av skolan där kurssystemet helt tas bort vore en alltför omvälvande förändring i en skola som redan präglas av de relativt nyliga ändringar som Gy11 förde med sig. En blandning framstod som det enda alternativet, men många risker lyftes också.

Jag vet inte om någon av lärarna på plats blev klokare eller mer renodlad i sin hållning till ämnesbetygen av mötet. Själv gick jag nog därifrån mer fundersam än innan, med fler punkter på "pluslistan" än innan. Men i den lilla slutplädering vi tilläts valde jag att lyfta fram oron för lärarnas arbetsbelastning. Förändringar i sig är en konstaterad orsak till stress. Vill man då genomföra en förändring av skolan som blandar ämnesbetyg med kursbetyg lär man göra det med övertygelsen att det faktiskt har en god chans att minska elevers - och lärares- stress. Speciellt när vi pratar om en svensk skola som 4000 lärare om året redan lämnar.Kommentarer:

Anonym
Anonym

Viktig aspekt med den stressrelaterade oron. Bra att diskussioner har börjat föras kring detta. Bra jobb verkar de göra i fokusgruppen. Fortsätt med det.

  • Skapad 2016-04-27 19:14

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här