Lärarförbundet
Bli medlem

Ord är viktiga

Ordens betydelse

Ordens betydelse

Minutiösa ändringar, tillägg och tillbakadraganden.

I skrivande stund sitter vi och lyssnar till de tre parternas förhandlingar om de ändringar de vill göra i det skrivna material som är resultatet av tidigare förhandlingar. Det kan vara större ändringar föreslagna av någon av parterna. Men det kan också vara väldigt små ändringar som vid första anblick kan tyckas helt obetydliga för utgången. Om det är något vi blivit medvetna om under tiden vi följt kommittén är hur viktiga orden är. Minsta nyansskillnad kan få meningarna att antyda någonting annat än vad som egentligen är överenskommet. Eftersom det tar ett tag mellan gångerna som de olika ämnena diskuteras (5 år i denna kommitté) kan det institutionella minnet givetvis utmanas, vilket gör orden viktigare än man tror.

Förhandling pågår!

Delegaterna i kommittén Social Dialogue and Tripartism arbetar hårt och outtröttligt.

Jag har skrivit det tidigare, men det är så fantastiskt att få följa arbetet här på ILO:s internationella konferens. Delegaterna arbetar ofta långt in på kvällen och även natten för att lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Igår hade Genèveskolans elever en ledig dag, några stannade kvar och njöt av ledigheten i Genève. Själv åkte jag tillsammans med fem andra deltagare till franska Yvoire. Det går båtar från hamnen i Genève och vi anlände till den lilla franska byn efter två timmar. Det var ett perfekt sätt att tillbringa den lediga dagen, en båttur på Genèvesjön och ett restaurangbesök med gott om tid för diskussioner och skratt.

Nu är vi är igång igen och följer kommittéernas arbete. Det första skriftliga utkastet av resultatet av förhandlingarna förkastades ganska snabbt av arbetstagargruppen på grund av alldeles för svaga skrivningar om kollektiva förhandlingars särställning i social dialog. Enligt arbetsgivarsidan är social dialog inte enbart till för facken och de understryker vikten av att involvera andra föreningar i social dialog. När man möter det argumentet kan det först låta ganska klokt. Det är väl bra att man involverar flera parter när det ska fattas beslut på arbetsmarknaden? När vi frågar delegater från arbetstagarsidan får vi veta att de anser att det är ett medvetet försök från arbetsgivarsidan att försvaga fackens ställning och ifrågasätta dess mandat i förhandlingar med arbetsgivare. Som facklig representant är det inte svårt att föreställa sig vilken negativ utveckling det skulle kunna få för arbetsmarknaden om facken blev en part likställd med andra parter (exempelvis fritidsföreningar) i beslutsprocesser rörande arbete.

Just nu följer vi arbetstagargruppens diskussioner om det andra utkastet som är resultatet av förhandlingarna. Dokumentet är mycket starkare från facklig synvinkel, det innehåller bättre skrivningar om kollektiva förhandlingar.

I Sverige har vi en arbetsmarknadsmodell som de flesta är stolta över och vill bevara, både fack, arbetsgivarorganisationer och politiker. Men i de flesta länder världen över finns inte den typ av dialog som vi i Sverige är vana vid, och de skrivningar som man blir överens om på konferensen blir ett mycket viktigt verktyg för fackföreningar världen över.


Vad händer i de andra kommittéerna?

Nu har ni i några inlägg fått följa vad som pågår i kommittén som jag bevakar - social dialogue and tripartism. Men visst är ni även intresserade av vad som händer i de andra kommittéerna?

En stor fråga för årets konferens är den diskussion som pågår om trakasserier och våld i arbetslivet. Det är givetvis ett mycket angeläget ämne och facken har länge kämpat för att ämnet ska komma upp på den internationella konferensen. Förhoppningen från facken är att det nästa år - som även är ILO:s hundraårsjubileum - kommer att finnas en konvention/rekommendation på området.

Läs gärna vad TCO:s chefsjurist Lise Donovan skriver om vilka utmaningar vi har framför oss.

Flera av Genéveskolans deltagare bevakar den aktuella kommittén. Hör vad Jonas från Elektrikerförbundet har att säga om de pågående förhandlingarna.

Intervjuer med delegater

Andrea Maksimovic, ACTU, Australien.

Andrea Maksimovic, ACTU, Australien.

Nu har vår arbetsgrupp påbörjat intervjuer med delegater ur kommittén.

Det är ett spännande arbete! De vi har varit i kontakt med är väldigt tillmötesgående och vill gärna bli intervjuade. Det finns en stark drivkraft hos många av delegaterna att berätta om situationen i hemländerna. Förhoppningen är att vi ska få möjlighet att intervjua delegater från både arbetgivar- och arbetstagargruppen men även regeringsrepresentanter. Om vi lyckas bra med tekniken är min plan att posta några av intervjuerna på denna blogg. Håll utkik!

Arbetet fortsätter!

Geneveskolans deltagare och lärare framför FN-byggnanden

Geneveskolans deltagare och lärare framför FN-byggnanden

Det är fullt program för deltagarna på Genèveskolan!

Kommittén som min grupp bevakar - Social dialogue and tripartism - har sina möten i Palais des Nations. Emellan dessa möten, och ibland parallellt, ligger även föreläsningar av sakkunniga från ACTRAV, vilka sker i ILO-byggnaden. Det går bussar mellan husen men programmet blir ändå pressat. Vi väljer att dela upp oss inom gruppen så att vi bevakar så mycket som möjligt av det som sker på konferensen.

Men ibland kan vi inte dela upp oss. Särskilt eftersom vi idag fick träffa ILO:s generaldirektör Guy Ryder, det ville ingen av oss missa. Guy Ryders korta anförande, enbart för deltagarna på Genèveskolan, behandlade ILO:s framtida utmaningar och fokusfrågor. Generaldirektören berättade om arbetet med årets rapport The women at work initiative: the push for equality samt om ILO:s arbete i de ockuperade palestinska områdena. Efter det fick vi möjlighet att ställa frågor och undertecknad var en av de lyckliga som fick chansen. Frågan handlade om det motstånd som verkar finnas på vissa håll mot Stefan Löfvens initiativ kallat The global deal. Guy Ryder har varit mycket aktiv och tydlig med att initiativet har hans stöd och han bekräftar att vissa arbetsgivarrepresentanter inte gillar initiativet eftersom de anser att det är för begränsande i sin modell. Arbetsgivarna vill ha större möjligheter till mer flexibla lösningar på lokal nivå. Det är något vår arbetsgrupp kan bekräfta efter det andra mötet som kommittén har haft, det är en tydlig skiljelinje mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan, eftersom workers group är mycket intresserade av att få fram gemensamma skrivningar som främjar social dialog, särskilt den dialog som behöver ske mellan arbetsmarknadens parter.

På bilden ser du Kamil från Handelsanställdas förbund tacka Guy Ryder med en present från Genèveskolans deltagare.


Geneveskolan tackar Guy Ryder med en gåva

ILO:s årliga konferens har öppnats!

ILC 2018 har förklarats öppnad. Idag har Genèveskolans deltagare bevittnat öppningsceremonin.

Idag börjar det på riktigt. Först en inledningsceremoni med tal av generaldirektör Guy Ryder som fokuserade på årets konferens stora fråga, våld och kränkningar i arbetslivet samt kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. Därefter fick vi även lyssna till anföranden av utsedda ledare för arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

Vi hann med fotografering av gruppen framför FN-byggnaden och även en snabb lunch innan det var dags att följa arbetstagarsidans första möte om social dialog och trepartism.

Det är i nuläget svårt att sammanfatta vad kommitténs arbete går ut på eftersom vi precis börjat följa diskussionerna, men jag ska trots allt försöka mig på en förklaring.

Social dialog är som jag tidigare skrivit ett brett begrepp. Det beskriver alla former av förhandlingar, konsultationer, informationsutbyten och andra typer av diskussioner som sker mellan fack, arbetsgivare och regeringar gällande ekonomiska och sociala frågor. Trepartism är alltså en typ av social dialog och den modell som ILO bygger på, där parterna har lika förutsättningar att delta i diskussionerna och besluten. Man kan säga att social dialog är kärnan i ILO:s arbete.

På arbetstagarsidan (workers group) diskuteras många olika aspekter angående detta. Generellt handlar det om att försöka hitta former för att verka för att social dialog fortsätter att vara ett verktyg på arbetsmarknaden, särskilt i ett arbetsliv som är i snabb förändring.

På det första mötet med workers group som vi nyligen bevittnat hänvisades det mycket till ILO:s kärnkonventioner 87 och 98 som handlar om organisationsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar. Det är givetvis så att det runtom i världen pågår brott mot dessa, många länder har inte ens ratificerat konventionerna. Diskussionerna och inläggen från de olika ländernas delegater behandlar frågor om den snabba förändring som vårt arbetsliv genomgår med exempelvis plattformsföretag och multinationella företag.

Direkt efter första mötet med workers group hade den samlade kommittén sitt första möte, där delegater från både fack, arbetsgivare och regeringar deltar. Öppningsanföranden hölls och ordföranden för mötet underströk att alla behöver delta på ett konstruktivt sätt för att hitta gemensamma vägar framåt.

Det är väldigt spännande att lyssna till de olika parternas hållning och få följa hur trepartismen fungerar på konferensen i allmänhet och i kommittén i synnerhet.

Det råder bred enighet att social dialog ska främjas men det finns förstås skiljelinjer mellan parterna. Dessa återkommer jag givetvis till. I skrivande stund har kommitténs första möte ännu inte avslutats, vi har fått veta att det kan bli sittningar sena kvällar och även nätter.

Vi fortsätter (som synes på bilden) att bevaka vår kommitté, håll utkik efter nya inlägg här på bloggen!

Deltagare Geneveskolan 2018

Följ även gärna länken för att komma till ILO:s hemsida och mer information om ILC.

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Framme I Genève!

ILO-bygganden

ILO-bygganden

Nu är vi äntligen här. Resan ner gick galant!

Efter vi installerat oss på hotellet på torsdagen blev det en kort promenad längs med vattnet och inhandlande av varor till hotellet. På kvällen åt vi en gemensam middag och gick kort igenom nästa dags program. På fredagsmorgonen samlades vi i hotellets reception och åkte upp till ILO-byggnaden. Ett fantastiskt komplex och jag känner mig otroligt priviligerad som får se det från insidan.

Hela fredagen bestod av miniföreläsningar av olika representanter för arbetstagarsidans grupp i ILO, förkortad Actrav.

Det fokuserades främst på de tre olika kommittéerna och det framåtskridande arbetet som ska ske under konferensen.

Kommittéerna i år är:

Recurrent discussion committee: social dialogue and tripartism, som min arbetsgrupp bevakar.

Standard setting committee: violence and harassment in the world of work, vars arbete kanske leder till en ny konvention nästa år.

Committee on the application of standards: årligen återkommande kommitté som synar ländernas arbete med konventionerna och tar upp brott mot dessa.

General discussion committee: effective ILO development cooperation, om Agenda 2030 och Social Development Goals.

Vill du läsa mer om kommittéernas agenda? Följ länken:

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/...

Under lördagen fick vi en guidad tur i fantastiska Genève och en tur ut till vindistriktet strax utanför staden.

På söndagen börjar programmet ”på riktigt” innan kongressen. Vi ska få vara med på arbetstagardelegationens (workers group) första möte. Dags att stryka skjortan och putsa skorna, det är strikt klädkod i FN-byggnaden!

Social dialog och trepartism

Hur är attityden hos regeringen, fack och arbetsgivare till social dialog och trepartism? Vad finns för problem och prioriteringar hos de olika parterna?

Sådana typer av frågor brottas jag med nu när vi gör vårt grupparbete innan själva resan till Genève. Vi läser den aktuella rapporten i ämnet, kontaktar fack och arbetsgivare i våra egna länder samt träffas över nätet och diskuterar våra länders olika inställning till social dialog och hur den ska kunna säkras och fortleva i ett snabbt föränderligt arbetsliv. Det är ett roligt och lärorikt arbete men också mödosamt eftersom det är svårt att finna gemensamma ställningstaganden på nordisk nivå.

Arbetet har hittills lett till sammanfattningen att både arbetsgivare och fack i Sverige anser att den sociala dialogen är viktig för en stabil relation mellan parterna och därmed i förlängningen skapar en högre produktivitet och ekonomisk tillväxt. Det tycks vara så att parterna i Sverige är relativt överens om (även om man kan ha olika ingångsvärden) att den svenska modellen bör bevaras, utvecklas och spridas även till övriga Europa och världen. Diskussionen verkar istället vara den att fack och arbetsgivare i Europa är snabbare att ropa på lagstiftning och överstatlig reglering snarare än att försöka använda den sociala dialogen som ett instrument för att hitta anpassade lösningar för de olika branscherna.

Det är otroligt spännande att läsa svaren från de olika representanterna (i det här fallet Svenskt Näringsliv, SKL och TCO) och finna att parterna vill värna den svenska modellen, särskilt i en tid som denna när många av oss upplever att den är under stark press.

Det är ett bra upplägg att få en strukturerad arbetsuppgift i anslutning till kursens två perioder. då hinner man inte vara så nervös inför själva resan. Snart är det dags! 24 maj går planet till Genève, ni hittar ett nytt inlägg här strax efter det.

På bilden nedan ser du mina kurskamrater Ville från Finland och Idar från Norge i ett möte över nätet om social dialog.

Geneveskolan skype

Och just det: är du intresserad av vidare läsning om social dialog? Kika i länksamlingen, där finner du gott om information i ämnet.

ILO om Social dialog

Information från SKL

TCO - social dialog

Genèveskolan 2018 är igång!

Genèveskolans elever och lärare Runö 2018

Genèveskolans elever och lärare Runö 2018

Då var det äntligen dags! Genèveskolan 2018 startade 12 april med en fyra dagars förkurs på Runö kursgård utanför Stockholm. I denna blogg kommer du att kunna följa mig, Johan Bäck, och det arbete som jag tillsammans med mina kurskamrater utför inom ramen för utbildningen.

Min förhoppning är att de som väljer att följa bloggen kommer att få kunskaper om ILO och internationell arbetsrätt samt bli nyfikna på vad Genèveskolans deltagare gör på ILO:s internationella konferens.

Vi kanske ska ta det från början?

Internationella arbetsorganisationen - ILO - är FN:s organ för arbetslivsfrågor. ILO:s mål är att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa och uppgifterna är bland annat att värna om organisationsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar. ILO:s särdrag, trepartismen, går ut på att regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer deltar som oberoende parter i ILO:s beslutande organ - internationella arbetskonferensen (ILC) som Genèveskolans elever alltså får följa under två veckor i maj-juni.

Genèveskolan är en nordisk folkhögskola som samlar fackligt aktiva från hela Norden. Utbildningen inleds med en förberedande kurs på fyra dagar på Runö kursgård utanför Stockholm vilken jag är ganska nyss hemkommen från. Det var en fantastisk upplevelse att få träffa engagerade människor från hela Norden, utmana sina språkkunskaper och lära sig mer om konferensen som vi ska få följa i Genève. Rektor Peter Waldorff, från danska LO, säger att "det finns en tid före Genèveskolan och det finns en tid efter Genèveskolan". Efter mina fyra första dagar på Runö kan jag nog börja ana mig till vad han menar.

Är du intresserad av Genèveskolan och ILO? Läs mer här:

Geneveskolans hemsida

Svenska ILO-kommittén

På bilden ser ni mig och min kurskamrat Idar, ungdomsansvarig för norska Parat, i fullt arbete.


Mitt nästa inlägg kommer att handla om den uppgift som vi utför i perioden mellan Runö och Genève. Vi ses!

​Dagen efter

Nu avslutar vi.

Sovmorgon, extra pga många slitna

Promenad i gamla stan inkl tepaus
12.00 sista handen vid rapporten
15.00 två redovisningar, filmen
16.00 slut promenad flodmötet, badare
18.00 högtidlig utdelning av diplom
18.45 avfärd till gemensam trerätters avslutningsmiddag, talu

Frågor & Svar