Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Social dialog och trepartism

Hur är attityden hos regeringen, fack och arbetsgivare till social dialog och trepartism? Vad finns för problem och prioriteringar hos de olika parterna?

Sådana typer av frågor brottas jag med nu när vi gör vårt grupparbete innan själva resan till Genève. Vi läser den aktuella rapporten i ämnet, kontaktar fack och arbetsgivare i våra egna länder samt träffas över nätet och diskuterar våra länders olika inställning till social dialog och hur den ska kunna säkras och fortleva i ett snabbt föränderligt arbetsliv. Det är ett roligt och lärorikt arbete men också mödosamt eftersom det är svårt att finna gemensamma ställningstaganden på nordisk nivå.

Arbetet har hittills lett till sammanfattningen att både arbetsgivare och fack i Sverige anser att den sociala dialogen är viktig för en stabil relation mellan parterna och därmed i förlängningen skapar en högre produktivitet och ekonomisk tillväxt. Det tycks vara så att parterna i Sverige är relativt överens om (även om man kan ha olika ingångsvärden) att den svenska modellen bör bevaras, utvecklas och spridas även till övriga Europa och världen. Diskussionen verkar istället vara den att fack och arbetsgivare i Europa är snabbare att ropa på lagstiftning och överstatlig reglering snarare än att försöka använda den sociala dialogen som ett instrument för att hitta anpassade lösningar för de olika branscherna.

Det är otroligt spännande att läsa svaren från de olika representanterna (i det här fallet Svenskt Näringsliv, SKL och TCO) och finna att parterna vill värna den svenska modellen, särskilt i en tid som denna när många av oss upplever att den är under stark press.

Det är ett bra upplägg att få en strukturerad arbetsuppgift i anslutning till kursens två perioder. då hinner man inte vara så nervös inför själva resan. Snart är det dags! 24 maj går planet till Genève, ni hittar ett nytt inlägg här strax efter det.

På bilden nedan ser du mina kurskamrater Ville från Finland och Idar från Norge i ett möte över nätet om social dialog.

Geneveskolan skype

Och just det: är du intresserad av vidare läsning om social dialog? Kika i länksamlingen, där finner du gott om information i ämnet.

ILO om Social dialog

Information från SKL

TCO - social dialog

Frågor & Svar