Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Överens!

Min kurskamrats avtagna slips får symbolisera överenskommelsen som nåddes under gårdagen mellan parterna om framtiden för social dialog. "Vi har haft en social dialog om social dialog", uttryckte kommitténs ordförande i avslutningsanförandet.

Vi som grupp känner oss lite snopna, det har pågått många informella möten och nattliga sittningar som vi inte haft tillgång till, så vi har inte riktigt förstått vad som skett på slutet. Men hursomhelst, det verkar som att delegaterna i workers group är relativt nöjda med utgången, det kunde varit mycket värre. Kommitténs sista möte innehöll avslutningsanföranden från parterna där man lovordade varandras insatser och önskade fortsatt god dialog. Rapporten hittar du här.

Nu när "vår" kommitté avslutat sitt arbete passar vi på att följa CAS - Committee on the application of standards.

CAS är en årligen återkommande kommitté som har en domstolsliknande sammansättning. I CAS tar man upp fall som man anser vara brott mot konventioner. Anmälningarna till kommittén kommer in från antingen arbetstagare eller arbetsgivare och regeringarna får sedan försvara sig.

Just nu lyssnar jag till ett fall från Samoa där regeringen valt att inte ens dyka upp. Det är ganska allvarligt vad vi förstått.

Frågor & Svar