Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Ord är viktiga

Ordens betydelse

Ordens betydelse

Minutiösa ändringar, tillägg och tillbakadraganden.

I skrivande stund sitter vi och lyssnar till de tre parternas förhandlingar om de ändringar de vill göra i det skrivna material som är resultatet av tidigare förhandlingar. Det kan vara större ändringar föreslagna av någon av parterna. Men det kan också vara väldigt små ändringar som vid första anblick kan tyckas helt obetydliga för utgången. Om det är något vi blivit medvetna om under tiden vi följt kommittén är hur viktiga orden är. Minsta nyansskillnad kan få meningarna att antyda någonting annat än vad som egentligen är överenskommet. Eftersom det tar ett tag mellan gångerna som de olika ämnena diskuteras (5 år i denna kommitté) kan det institutionella minnet givetvis utmanas, vilket gör orden viktigare än man tror.

Frågor & Svar