Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Nu känner de på varandra!

Oscar Ernerot, LO (th)

Oscar Ernerot, LO (th)

Spänningen stiger! Grupperna har idag börjat lämna in sina tillägg och ändringar av texten i rekommendationen.

Morgonen började med ett möte med Full Workers' Group. Där berättade representanterna hur långt man kommit igår och vad man förväntade sig av dagen.

Därefter samlades Workers' group delegater i "transition from war to peace" och gick igenom ytterligare två avsnitt av texten. Från sekretariatet redovisar man sina tankar och sedan får delegaterna komma med sina inlägg.

Efter en timma fick vi bryta för andra sittningen med kommittén. Där fortsatte det med fler inledningsanföranden från regeringssidan, andra FN-organ och någon NGO ( non govermental organisation ). Det var allt vi hann.

Efter lunch fortsatte Workers' group med genomgången av förslaget. Sedan blev det plötsligt dags att lämna in sina förslag till de tre första avsnitten. Detta tog längre tid än beräknat, så hela gruppen fick en och en halv timmars ofrivillig paus medan vi väntade in sekreteraren. Det är även hon som introducerar varje avsnitt, därav stoppet

Frågor & Svar