Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

ILO:s årliga konferens har öppnats!

ILC 2018 har förklarats öppnad. Idag har Genèveskolans deltagare bevittnat öppningsceremonin.

Idag börjar det på riktigt. Först en inledningsceremoni med tal av generaldirektör Guy Ryder som fokuserade på årets konferens stora fråga, våld och kränkningar i arbetslivet samt kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. Därefter fick vi även lyssna till anföranden av utsedda ledare för arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

Vi hann med fotografering av gruppen framför FN-byggnaden och även en snabb lunch innan det var dags att följa arbetstagarsidans första möte om social dialog och trepartism.

Det är i nuläget svårt att sammanfatta vad kommitténs arbete går ut på eftersom vi precis börjat följa diskussionerna, men jag ska trots allt försöka mig på en förklaring.

Social dialog är som jag tidigare skrivit ett brett begrepp. Det beskriver alla former av förhandlingar, konsultationer, informationsutbyten och andra typer av diskussioner som sker mellan fack, arbetsgivare och regeringar gällande ekonomiska och sociala frågor. Trepartism är alltså en typ av social dialog och den modell som ILO bygger på, där parterna har lika förutsättningar att delta i diskussionerna och besluten. Man kan säga att social dialog är kärnan i ILO:s arbete.

På arbetstagarsidan (workers group) diskuteras många olika aspekter angående detta. Generellt handlar det om att försöka hitta former för att verka för att social dialog fortsätter att vara ett verktyg på arbetsmarknaden, särskilt i ett arbetsliv som är i snabb förändring.

På det första mötet med workers group som vi nyligen bevittnat hänvisades det mycket till ILO:s kärnkonventioner 87 och 98 som handlar om organisationsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar. Det är givetvis så att det runtom i världen pågår brott mot dessa, många länder har inte ens ratificerat konventionerna. Diskussionerna och inläggen från de olika ländernas delegater behandlar frågor om den snabba förändring som vårt arbetsliv genomgår med exempelvis plattformsföretag och multinationella företag.

Direkt efter första mötet med workers group hade den samlade kommittén sitt första möte, där delegater från både fack, arbetsgivare och regeringar deltar. Öppningsanföranden hölls och ordföranden för mötet underströk att alla behöver delta på ett konstruktivt sätt för att hitta gemensamma vägar framåt.

Det är väldigt spännande att lyssna till de olika parternas hållning och få följa hur trepartismen fungerar på konferensen i allmänhet och i kommittén i synnerhet.

Det råder bred enighet att social dialog ska främjas men det finns förstås skiljelinjer mellan parterna. Dessa återkommer jag givetvis till. I skrivande stund har kommitténs första möte ännu inte avslutats, vi har fått veta att det kan bli sittningar sena kvällar och även nätter.

Vi fortsätter (som synes på bilden) att bevaka vår kommitté, håll utkik efter nya inlägg här på bloggen!

Deltagare Geneveskolan 2018

Följ även gärna länken för att komma till ILO:s hemsida och mer information om ILC.

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Frågor & Svar