Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

​FWG

Committe WG samlades, mest tacktal, utvärdering, men inget om arbetssättet , mest latinamerikaner som begärde ordet, rekommendationens betydelse för dem Intervjuer med Stephen Benedict, ITUC, och Claire La Hovary, ACTRAV Rapportskrivning

Efter Full Workers' Group samlades kommittén för sista gången. Det var mest tacktal, främst från de latinamerikanska delegaterna, som framförde hur viktigt det här dokumentet var för deras arbete hemma. Man gjorde också en liten utvärdering av kommitténs arbete. Tyvärr var det ingen som sa något om arbetssättet. På den punkten finns det mycket mer att önska. Då menar jag inom Workers' Group, eftersom det är den vi haft möjlighet att följa. Vi har tagit upp detta i vår rapport, eftersom det var så uppenbart att huvuddelen av deltagarna bara har "åkt med".

Beror det på förutsättningarna att förbereda sig eller är det språket som ställer till det? Det hade varit intressant att undersöka hur många som verkligen läst den blå rapporten och haft diskussioner inom sina nationella organisationer innan de åkte hit. Vi har också hört en delegat som väckte tanken om att föra diskussioner i mindre grupper, för att få fler aktiva.

Vi lyckades också få ett samtal med Stephen Benedict från ITUC (International Trade Union Confederation) som fungerat som förste sekreterare åt Workers' talesperson. Han var väldigt öppenhjärtlig kring demokratifrågorna och var ärligt intresserad av vad vi sett.
Claire La Hovary från ACTRAV ( ILO:s avdelning för arbetarparten) tog sig också tid för att prata med oss. Även hon var väldigt öppen när vi diskuterade dessa frågor.

Resten av dagen gick åt till rapportskrivning.

Frågor & Svar