Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Fortsatt arbete

​Eftersom jag skrev gårdagens inlägg medan kommittén arbetade så ska jag bara meddela att ordförande beslutade att avbryta klockan nio, trots att vi inte var klara.

Idag började vi återigen med Full workers' group och rapporter från alla kommittéerna. Därefter återvände vi till vår kommitté. Nu var det äntligen dags för kapitel tio om flyktingar och återvändare. Vi såg fram emot tuffa ordväxlingar mellan parterna. Mötet började med att ajourneras en kvart på begäran av arbetstagarna. Sedan satte vi igång. Någon hård ordväxling blev det inte utan allt rullade på, smidigare än många andra kapitel. Detta medförde att vi kunde klubba sista paragrafen i god tid.

Då hände något som förvånade de flesta. Sekretariatet ville genomföra en ändring i en paragraf som vi tagit en av de första dagarna. Det handlade om en strykning av ett uttryck i texten. Många reagerade på tillvägagångssättet. Efter en förklaring av en jurist från "the Office" gick man med på att genomföra strykningen.

Nästa steg var att enas om den rapport som skulle lämnas om arbetet i kommittén. Diskussionen kring detta gjorde att tiden fylldes ut ända fram till utsatt tid.
Sedan åt Magnhild och jag lunch tillsammans med Amanda Brown från brittiska NUT (National Union of Teachers). Hon är jurist och har en hög position där. Anledningen till att vi ville träffa henne var att hon dagen innan valts i The Governing Body, ILO:s styrelse.

Dagen avslutades med en föreläsning av Kasper Edmondo, ILO, om deras olika sektioner för olika yrkesområden. Det finns bland annat en särskild sektor för utbildning.

Frågor & Svar