Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Förhandling pågår!

Delegaterna i kommittén Social Dialogue and Tripartism arbetar hårt och outtröttligt.

Jag har skrivit det tidigare, men det är så fantastiskt att få följa arbetet här på ILO:s internationella konferens. Delegaterna arbetar ofta långt in på kvällen och även natten för att lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Igår hade Genèveskolans elever en ledig dag, några stannade kvar och njöt av ledigheten i Genève. Själv åkte jag tillsammans med fem andra deltagare till franska Yvoire. Det går båtar från hamnen i Genève och vi anlände till den lilla franska byn efter två timmar. Det var ett perfekt sätt att tillbringa den lediga dagen, en båttur på Genèvesjön och ett restaurangbesök med gott om tid för diskussioner och skratt.

Nu är vi är igång igen och följer kommittéernas arbete. Det första skriftliga utkastet av resultatet av förhandlingarna förkastades ganska snabbt av arbetstagargruppen på grund av alldeles för svaga skrivningar om kollektiva förhandlingars särställning i social dialog. Enligt arbetsgivarsidan är social dialog inte enbart till för facken och de understryker vikten av att involvera andra föreningar i social dialog. När man möter det argumentet kan det först låta ganska klokt. Det är väl bra att man involverar flera parter när det ska fattas beslut på arbetsmarknaden? När vi frågar delegater från arbetstagarsidan får vi veta att de anser att det är ett medvetet försök från arbetsgivarsidan att försvaga fackens ställning och ifrågasätta dess mandat i förhandlingar med arbetsgivare. Som facklig representant är det inte svårt att föreställa sig vilken negativ utveckling det skulle kunna få för arbetsmarknaden om facken blev en part likställd med andra parter (exempelvis fritidsföreningar) i beslutsprocesser rörande arbete.

Just nu följer vi arbetstagargruppens diskussioner om det andra utkastet som är resultatet av förhandlingarna. Dokumentet är mycket starkare från facklig synvinkel, det innehåller bättre skrivningar om kollektiva förhandlingar.

I Sverige har vi en arbetsmarknadsmodell som de flesta är stolta över och vill bevara, både fack, arbetsgivarorganisationer och politiker. Men i de flesta länder världen över finns inte den typ av dialog som vi i Sverige är vana vid, och de skrivningar som man blir överens om på konferensen blir ett mycket viktigt verktyg för fackföreningar världen över.


Frågor & Svar