Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Förhandling pågår!

Förhandling om text pågår!

Förhandling om text pågår!

Hårda bud i Genève! Nu diskuteras ordföljd och kommatering. För en utomstående verkar det vara obetydliga saker, men när man lyssnar på förklaringarna finns det faktiskt en baktanke.

Morgonen började med fortsatt arbete i Workers' group för att bli eniga om ståndpunkter inför dagens förhandlingar. Gruppen ligger ganska bra till.

När vi sedan kom till förhandlingarna visade det sig att arbetsgivarsidan, employees, inte hade jobbat på lika bra, så förmiddagens förhandlingar fick brytas en timme tidigare än planerat.

Efter lunch fortsatte Worker' group sin genomgång, innan det blev dags för ett långt pass med förhandlingar.

Om du har erfarenhet från Lärarförbundets tidigare kongresser känner du igen dig på skärmen. Här finns den föreslagna texten exponerad och tillägg samt ändringar läggs in med avvikande färg. Text som ska bort eller ersättas finns kvar men är genomstruken. Sedan börjar argumentationen. Tilläggas bör att texten finns på tre språk samtidigt, engelska, franska och spanska.

I salen finns cirka två hundra personer, men alla är inte delegater. Hälften tillhör regeringssidan, medan Workers' och Employees har en fjärde del var. Först försöker man att nå konsensus, men går inte det så ska man åtminstone ha majoritet för sitt ändringsförslag. Employees och Workers' svarar genom en gemensam talesman, med regeringssidan oftast talar per region. Om en ensam stat har ett ändringsförslag måste det stöttas av någon annan för att få tas upp till diskussion.

Nu får vi se vem som får igenom mest..

Frågor & Svar