Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Dags för redovisning!

Presentation

Presentation

Nu har det blivit dags att få presentera vårt arbete. Men största behållningen av det här momentet av kursen är givetvis att få lyssna till de andra arbetsgruppernas presentationer.

Sista delen av kursen är viktig. Vi får en bredare bild av hur hela konferensen har fungerat. Det ger oss bra verktyg och förståelse för hur vi kan berätta vad vi har fått uppleva under dessa veckor. Vi får höra om de olika kommittéernas arbete och vad resultaten har blivit. När det kommer till gruppen som bevakat CAS - ILO:s domstolsliknande kontrollorgan - blir det väldigt känslosamt. Gruppen berättar om fruktansvärda överträdelser av mänskliga rättigheter och ILO-konventionerna. Vi får höra om svårigheterna att organisera sig fackligt i till exempel Honduras, Algeriet och Belarus på grund av förföljelser och mord på fackliga. Vi vet att dessa överträdelser sker men när man får namn och ansikten på de utsatta blir det på något sätt mera verkligt.


Frågor & Svar