Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Avslutningsdag på konferensen

​Nu är vi framme vid konferensens avslutningsdag. Bubblan vi befunnit oss i under de senaste två veckorna börjar spricka. Vi börjar påminnas om att det finns en tid efter konferensen.

Vid morgonens Full Workers Group fick en representant från Genèveskolan hålla ett tvåminuters tacktal. Även folk från de olika kommittéerna höll avslutande, summerande tal.

När klockan var tio tog vi oss till Assembluy Hall i FN-palatset för det slutliga avgörandet för vår rekommendation, den känns faktiskt som vår. I två timmar avlöste sedan talen varandra, innan det var dags för avgörandet.

Först ut bland talarna var arbetsgivarnas talesperson Lindwe Sephomolo. Hon börjad smed att lyfta fram paragraf 8c, som efter tillägg innehåller skrivningar om små och medelstora företags vikt för att skapa hållbara samhällen. Kapitlet om anställning och inkomstgenererande möjligheter samt det om gästarbetare lyfte hon också fram som viktiga ur deras synvinkel. Hon var också mycket glad för att man lyckats få med de övriga parterna på att stryka referenslistan.
Modo Guiro, arbetstagarnas talesperson, var nöjd med att det fanns skrivningar om offentliga sektorns roll och att både flyktingar och "forcibly displaced persons" omfattades av rekommendationen. Halvt skämtsamt framförde han att uttrycken "as appropriate " och "taking to account" förekom på tok för ofta i dokumentet. Han avslutad med att säga att han var glad för att vi har en rekommendation, även om den har sina brister.
Kommitténs ordförande, Lena Hasle, fick också ordet och sa att målet var att skapa konsensus kring hela dokumentet, så att det skulle bli en bra plattform för länder och parter att bygga vidare på.
Sedan togs rekommendationen kapitel för kapitel i plenum, ordföranden frågade och klubbade. 16/6 2017 kl 12.13 antogs hela rekommendationen. Efter två veckors hårt arbete.
Efter detta var det även en omröstning. Ryssland och något mer land röstade emot och USA röstade blankt. Det känns lite konstigt, när man haft två tillfällen under den slutliga processen att yttra sig, men valt att avstå.
Medan vi jobbade vidare på vår rapport pågick rapportering från övriga kommittéer.
Tidigt på kvällen blev det så dags för en avslutningsceremoni i Assembly Hall.

Frågor & Svar