Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Genèveskolans blogg

Arbetet fortsätter!

Geneveskolans deltagare och lärare framför FN-byggnanden

Geneveskolans deltagare och lärare framför FN-byggnanden

Det är fullt program för deltagarna på Genèveskolan!

Kommittén som min grupp bevakar - Social dialogue and tripartism - har sina möten i Palais des Nations. Emellan dessa möten, och ibland parallellt, ligger även föreläsningar av sakkunniga från ACTRAV, vilka sker i ILO-byggnaden. Det går bussar mellan husen men programmet blir ändå pressat. Vi väljer att dela upp oss inom gruppen så att vi bevakar så mycket som möjligt av det som sker på konferensen.

Men ibland kan vi inte dela upp oss. Särskilt eftersom vi idag fick träffa ILO:s generaldirektör Guy Ryder, det ville ingen av oss missa. Guy Ryders korta anförande, enbart för deltagarna på Genèveskolan, behandlade ILO:s framtida utmaningar och fokusfrågor. Generaldirektören berättade om arbetet med årets rapport The women at work initiative: the push for equality samt om ILO:s arbete i de ockuperade palestinska områdena. Efter det fick vi möjlighet att ställa frågor och undertecknad var en av de lyckliga som fick chansen. Frågan handlade om det motstånd som verkar finnas på vissa håll mot Stefan Löfvens initiativ kallat The global deal. Guy Ryder har varit mycket aktiv och tydlig med att initiativet har hans stöd och han bekräftar att vissa arbetsgivarrepresentanter inte gillar initiativet eftersom de anser att det är för begränsande i sin modell. Arbetsgivarna vill ha större möjligheter till mer flexibla lösningar på lokal nivå. Det är något vår arbetsgrupp kan bekräfta efter det andra mötet som kommittén har haft, det är en tydlig skiljelinje mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan, eftersom workers group är mycket intresserade av att få fram gemensamma skrivningar som främjar social dialog, särskilt den dialog som behöver ske mellan arbetsmarknadens parter.

På bilden ser du Kamil från Handelsanställdas förbund tacka Guy Ryder med en present från Genèveskolans deltagare.


Geneveskolan tackar Guy Ryder med en gåva

Frågor & Svar