Lärarförbundet
Bli medlem

Au revoir, Genève!

Nu är det dags för mig att säga hej då!

Till alla som har följt den här bloggen under Genèveskolan och ILC 2018 vill jag säga TACK! Det är inte lätt att skriva om sina upplevelser i bloggformat särskilt när allting varit så nytt och omtumlande. Hoppas att jag förmedlat något som gör att ni blivit mer intresserade av internationellt fackligt arbete.

Jag tar med mig så mycket från Genèveskolan. Jag har fått nya vänner från hela norden. Vi har umgåtts nära under dessa fyra veckor och jag är stolt över det engagemang som finns inom den fackliga rörelsen i norden. Jag har lärt mig så otroligt mycket om förhandlingar på internationell nivå. Hur olikt men samtidigt hur likt det är om man tänker på de förhandlingar jag själv deltar i. Om det politiska spelet, om vilka ämnen som debatteras och hur mycket kompetens och kunskap det finns bland alla världens arbetare. Och inte minst den otroliga uppvisning av solidaritet som vi fått se prov på i workers group. Vad vi kan uppnå om vi alla går samman med en röst. Imorgon åker jag hem till Sverige. Något förvirrad men lite klokare, mer hungrig på fackligt arbete och med en stark tro på att det vi gör spelar roll, i Sverige och resten av världen.

Om någon vill veta mer, är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Och en sista sak: är du med i Lärarförbundet eller någon annan fackförening som tar ansvar för det internationella arbetet? Sök Genèveskolan! Nästa år kommer bli ännu mer fantastiskt när ILO ska fira sitt hundraårsjubileum.

Tack för att jag fått låna din tid.

I solidaritet med världens arbetare, tack för mig!

Dags för redovisning!

Presentation

Presentation

Nu har det blivit dags att få presentera vårt arbete. Men största behållningen av det här momentet av kursen är givetvis att få lyssna till de andra arbetsgruppernas presentationer.

Sista delen av kursen är viktig. Vi får en bredare bild av hur hela konferensen har fungerat. Det ger oss bra verktyg och förståelse för hur vi kan berätta vad vi har fått uppleva under dessa veckor. Vi får höra om de olika kommittéernas arbete och vad resultaten har blivit. När det kommer till gruppen som bevakat CAS - ILO:s domstolsliknande kontrollorgan - blir det väldigt känslosamt. Gruppen berättar om fruktansvärda överträdelser av mänskliga rättigheter och ILO-konventionerna. Vi får höra om svårigheterna att organisera sig fackligt i till exempel Honduras, Algeriet och Belarus på grund av förföljelser och mord på fackliga. Vi vet att dessa överträdelser sker men när man får namn och ansikten på de utsatta blir det på något sätt mera verkligt.


Avslutningsceremoni!

Guy Ryder talar vid avslutningsceremonin på ILC 2018

Guy Ryder talar vid avslutningsceremonin på ILC 2018

Det är med blandade känslor som vi deltar på avslutningen av konferensen.

Kursen börjar lida mot sitt slut och idag deltar vi på avslutningsceremonin av ILC. På ett sätt känns det skönt att få avsluta, jag saknar familj och arbetet på hemmaplan. Å andra sidan känns det lite tomt, vi har nästan börjat vänja oss vid att gå genom säkerhetskontrollen varje morgon för att komma in till området vid Palais de Nations och få följa konferensen på nära håll. Avslutningen innehöll sammanfattningar av parternas generella syn på de olika kommittéernas arbete.

Många av delegaterna har redan åkt hem så det är glest med personer i det stora palatset, vilket givetvis bidrar till känslan av tomhet.

Hursomhelst, det är lite kvar av själva kursen. Vi ska färdigställa rapporten och hålla föredrag för varandra så att vi får en riktigt bred bild av konferensen.

Själv sitter jag och funderar lite på hur jag i Sverige kan sprida kunskapen om ILO:s viktiga arbete. Hur berättar man på ett bra sätt om det vi har sett och lärt oss? Hur använder jag kunskapen i mitt arbete ? Vad kan vi i Sverige lära oss av trepartism och hur utvecklar vi den sociala dialogen? På vilket sätt kan vi bidra till mer internationellt samarbete och internationell solidaritet? Om det är något jag har lärt mig under kursen är det att det sistnämnda är fullständigt nödvändigt.

Tom sal ILC

Tom kommittésal

Träff med Zimbabwes lärarfack ZIMTA

Jag och Sifiso Ndvolu

Jag och Sifiso Ndvolu

Idag fick jag äran att träffa Sifiso Ndvolu från Zimbabwes lärarfack, ZIMTA!

Vi hade ett kort men bra samtal om framtida utmaningar för våra respektive fackföreningar. Lärarförbundet har gjort ett bra jobb i kontakten med ZIMTA, vårt förbund blev lovordat och organisationerna har haft mycket stöd av varandra. Sifiso hälsar att ZIMTA precis har haft framgångsrika förhandlingar för Zimbabwes lärare!

Överens!

Min kurskamrats avtagna slips får symbolisera överenskommelsen som nåddes under gårdagen mellan parterna om framtiden för social dialog. "Vi har haft en social dialog om social dialog", uttryckte kommitténs ordförande i avslutningsanförandet.

Vi som grupp känner oss lite snopna, det har pågått många informella möten och nattliga sittningar som vi inte haft tillgång till, så vi har inte riktigt förstått vad som skett på slutet. Men hursomhelst, det verkar som att delegaterna i workers group är relativt nöjda med utgången, det kunde varit mycket värre. Kommitténs sista möte innehöll avslutningsanföranden från parterna där man lovordade varandras insatser och önskade fortsatt god dialog. Rapporten hittar du här.

Nu när "vår" kommitté avslutat sitt arbete passar vi på att följa CAS - Committee on the application of standards.

CAS är en årligen återkommande kommitté som har en domstolsliknande sammansättning. I CAS tar man upp fall som man anser vara brott mot konventioner. Anmälningarna till kommittén kommer in från antingen arbetstagare eller arbetsgivare och regeringarna får sedan försvara sig.

Just nu lyssnar jag till ett fall från Samoa där regeringen valt att inte ens dyka upp. Det är ganska allvarligt vad vi förstått.

Ord är viktiga

Ordens betydelse

Ordens betydelse

Minutiösa ändringar, tillägg och tillbakadraganden.

I skrivande stund sitter vi och lyssnar till de tre parternas förhandlingar om de ändringar de vill göra i det skrivna material som är resultatet av tidigare förhandlingar. Det kan vara större ändringar föreslagna av någon av parterna. Men det kan också vara väldigt små ändringar som vid första anblick kan tyckas helt obetydliga för utgången. Om det är något vi blivit medvetna om under tiden vi följt kommittén är hur viktiga orden är. Minsta nyansskillnad kan få meningarna att antyda någonting annat än vad som egentligen är överenskommet. Eftersom det tar ett tag mellan gångerna som de olika ämnena diskuteras (5 år i denna kommitté) kan det institutionella minnet givetvis utmanas, vilket gör orden viktigare än man tror.

Förhandling pågår!

Delegaterna i kommittén Social Dialogue and Tripartism arbetar hårt och outtröttligt.

Jag har skrivit det tidigare, men det är så fantastiskt att få följa arbetet här på ILO:s internationella konferens. Delegaterna arbetar ofta långt in på kvällen och även natten för att lyckas i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Igår hade Genèveskolans elever en ledig dag, några stannade kvar och njöt av ledigheten i Genève. Själv åkte jag tillsammans med fem andra deltagare till franska Yvoire. Det går båtar från hamnen i Genève och vi anlände till den lilla franska byn efter två timmar. Det var ett perfekt sätt att tillbringa den lediga dagen, en båttur på Genèvesjön och ett restaurangbesök med gott om tid för diskussioner och skratt.

Nu är vi är igång igen och följer kommittéernas arbete. Det första skriftliga utkastet av resultatet av förhandlingarna förkastades ganska snabbt av arbetstagargruppen på grund av alldeles för svaga skrivningar om kollektiva förhandlingars särställning i social dialog. Enligt arbetsgivarsidan är social dialog inte enbart till för facken och de understryker vikten av att involvera andra föreningar i social dialog. När man möter det argumentet kan det först låta ganska klokt. Det är väl bra att man involverar flera parter när det ska fattas beslut på arbetsmarknaden? När vi frågar delegater från arbetstagarsidan får vi veta att de anser att det är ett medvetet försök från arbetsgivarsidan att försvaga fackens ställning och ifrågasätta dess mandat i förhandlingar med arbetsgivare. Som facklig representant är det inte svårt att föreställa sig vilken negativ utveckling det skulle kunna få för arbetsmarknaden om facken blev en part likställd med andra parter (exempelvis fritidsföreningar) i beslutsprocesser rörande arbete.

Just nu följer vi arbetstagargruppens diskussioner om det andra utkastet som är resultatet av förhandlingarna. Dokumentet är mycket starkare från facklig synvinkel, det innehåller bättre skrivningar om kollektiva förhandlingar.

I Sverige har vi en arbetsmarknadsmodell som de flesta är stolta över och vill bevara, både fack, arbetsgivarorganisationer och politiker. Men i de flesta länder världen över finns inte den typ av dialog som vi i Sverige är vana vid, och de skrivningar som man blir överens om på konferensen blir ett mycket viktigt verktyg för fackföreningar världen över.


Vad händer i de andra kommittéerna?

Nu har ni i några inlägg fått följa vad som pågår i kommittén som jag bevakar - social dialogue and tripartism. Men visst är ni även intresserade av vad som händer i de andra kommittéerna?

En stor fråga för årets konferens är den diskussion som pågår om trakasserier och våld i arbetslivet. Det är givetvis ett mycket angeläget ämne och facken har länge kämpat för att ämnet ska komma upp på den internationella konferensen. Förhoppningen från facken är att det nästa år - som även är ILO:s hundraårsjubileum - kommer att finnas en konvention/rekommendation på området.

Läs gärna vad TCO:s chefsjurist Lise Donovan skriver om vilka utmaningar vi har framför oss.

Flera av Genéveskolans deltagare bevakar den aktuella kommittén. Hör vad Jonas från Elektrikerförbundet har att säga om de pågående förhandlingarna.

Intervjuer med delegater

Andrea Maksimovic, ACTU, Australien.

Andrea Maksimovic, ACTU, Australien.

Nu har vår arbetsgrupp påbörjat intervjuer med delegater ur kommittén.

Det är ett spännande arbete! De vi har varit i kontakt med är väldigt tillmötesgående och vill gärna bli intervjuade. Det finns en stark drivkraft hos många av delegaterna att berätta om situationen i hemländerna. Förhoppningen är att vi ska få möjlighet att intervjua delegater från både arbetgivar- och arbetstagargruppen men även regeringsrepresentanter. Om vi lyckas bra med tekniken är min plan att posta några av intervjuerna på denna blogg. Håll utkik!

Arbetet fortsätter!

Geneveskolans deltagare och lärare framför FN-byggnanden

Geneveskolans deltagare och lärare framför FN-byggnanden

Det är fullt program för deltagarna på Genèveskolan!

Kommittén som min grupp bevakar - Social dialogue and tripartism - har sina möten i Palais des Nations. Emellan dessa möten, och ibland parallellt, ligger även föreläsningar av sakkunniga från ACTRAV, vilka sker i ILO-byggnaden. Det går bussar mellan husen men programmet blir ändå pressat. Vi väljer att dela upp oss inom gruppen så att vi bevakar så mycket som möjligt av det som sker på konferensen.

Men ibland kan vi inte dela upp oss. Särskilt eftersom vi idag fick träffa ILO:s generaldirektör Guy Ryder, det ville ingen av oss missa. Guy Ryders korta anförande, enbart för deltagarna på Genèveskolan, behandlade ILO:s framtida utmaningar och fokusfrågor. Generaldirektören berättade om arbetet med årets rapport The women at work initiative: the push for equality samt om ILO:s arbete i de ockuperade palestinska områdena. Efter det fick vi möjlighet att ställa frågor och undertecknad var en av de lyckliga som fick chansen. Frågan handlade om det motstånd som verkar finnas på vissa håll mot Stefan Löfvens initiativ kallat The global deal. Guy Ryder har varit mycket aktiv och tydlig med att initiativet har hans stöd och han bekräftar att vissa arbetsgivarrepresentanter inte gillar initiativet eftersom de anser att det är för begränsande i sin modell. Arbetsgivarna vill ha större möjligheter till mer flexibla lösningar på lokal nivå. Det är något vår arbetsgrupp kan bekräfta efter det andra mötet som kommittén har haft, det är en tydlig skiljelinje mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan, eftersom workers group är mycket intresserade av att få fram gemensamma skrivningar som främjar social dialog, särskilt den dialog som behöver ske mellan arbetsmarknadens parter.

På bilden ser du Kamil från Handelsanställdas förbund tacka Guy Ryder med en present från Genèveskolans deltagare.


Geneveskolan tackar Guy Ryder med en gåva