Lärarförbundet
Bli medlem

Min berättelse om varför jag blev lärare

"Att få följa unga människor i deras utveckling, var med och påverka deras möjlighet till ett rikt liv samt själv hela tiden befinna sig i ett sammanhang där jag får möjlighet att utvecklas är oerhört inspirerande."

"Att få följa unga människor i deras utveckling, var med och påverka deras möjlighet till ett rikt liv samt själv hela tiden befinna sig i ett sammanhang där jag får möjlighet att utvecklas är oerhört inspirerande."

"Att vara lärare är det finaste, inspirerande, lustfyllda och bästa jobbet för mig." skriver Line Isaksson om varför hon blev lärare i fritidshem. Varför blev du lärare? Dela med dig av din berättelse eller vardagsbetraktelser i sociala medier med #viärlärare.

Att vara lärare är det finaste, inspirerande, lustfyllda och bästa jobbet för mig. Att få följa unga människor i deras utveckling, var med och påverka deras möjlighet till ett rikt liv samt själv hela tiden befinna sig i ett sammanhang där jag får möjlighet att utvecklas är oerhört inspirerande.

Efter snart 18 år som verksam lärare i fritidshem känner jag fortfarande lust och glädje varje dag i undervisningen med eleverna. Min inre nyfikenhet och lusten att intragrera med andra människor har gjort att jag alltid haft en positiv inställning till skola och utbildning. Under gymnasietiden var jag kontaktperson åt en funktionshindrad tjej. Vi var ute på många äventyr och tillsammans. Hon lärde mig att se människans starka sidor och jag gjorde det möjligt för henne att möta världen som den ungdom hon var. De åren med Linda har gett mig förmågan att ta tillvara på små framsteg, se helheter, förstå vikten av motivation och förstå att relationsbygge är en förutsättning för utveckling.

Efter gymnasietiden arbetade jag på träningsskolan i några år tills jag en dag bestämde mig för att nu vill jag utvecklas vidare. Då var min tanke att bli lärare på särskolan. Jag sökte lärarprogrammet i Jönköping, då fritidspedagog nu lärare i fritidshem. Helt fantastiskt bred utbildning. Min första praktik innebar möte med en fritidspedagog som sedan blev en utav de starkaste förebilderna för mig i utveckling av min yrkesidentitet. Utbildningen gav mig teoretiska kunskaper kring lärandeteorier och ämneskunskaper, men Lena blev min förebild hur man praktiskt utför ett bra fritidspedagogiskt arbete. Jag lämnad högskolan med huvudet fullt av pedagogiska dilemman men mötte en skola fullt med görande. Det fanns inga strukturer för utveckling eller pedagogisk diskussion utan yrkeslivet handlade om planering och genomförande av undervisning. I mitt sökande efter diskussionslystna lärare kom jag i kontakt med det lokala lärarförbundet. Äntligen hittade jag ett forum för yrkesutveckling, förutsättningslösa diskussioner och möjlighet att påverka mitt lärarliv till det bättre.

Idag har jag precis lämnat över ordförandeskapet i lokalavdelningen, sitter i förbundsstyrelsen, är utvecklingslärare i kommunen, arbetat fram ny läroplanstext för fritidshem samt undervisar två dagar i veckan. Att vara lärare innebär att göra skillnad för framtiden och jag är stolt över att var en del av den utvecklingen.

Skugga mitt lärarliv på fritidshemmet

Thomas Strand, riksdagsledamot för socialdemokraterna, skuggade mig i mitt lärarliv på fritidshemmet.

Jag ville ge Thomas bilder av det upplevelsebaserade, situationsstyrda, lustfyllda lärandet som sker på fritids. Jag ville få honom att förstå lekens betydelse för människans utveckling. Jag ville få honom att känna potentialen i det fritidspedagogiska lärandet för framtidens samhällsmedborgare. Denna eftermiddagen, förutom egen initierad lek, erbjöd vi skapande verkstad och drama. Jag och Thomas var i den skapande verkstaden. Vissa elever vill göra färdigt sin känslolåda, några ville skapa en morsdagslåda och ett par andra elever skulle göra kulisser till den animerade film de höll på att producera. Thomas stod till en början lite avvaktande vid sidan av men allt eftersom blev han mer och mer engagerad och tillslut var han delaktig i arbetet med kulisserna. Att se hans ansikte från att vara lite slutet till att lysa upp av engagemanget och lust får mig direkt att förklara för honom att det är precis detta Fritidspedagogik handlar om. Vi puffar, syr ihop (Marianne Dahl, fritidspedagogers handlingsrepertoar) elever så att de befinner sig i ett sammanhang och känner sig delaktiga. Vidare berättade jag om plus plus gubbarna som skulle användas i filmen. Att plus plus är ett utmärkt material där man tränar matematisk förmåga. Kulissbygget tränar kreativitet, bildspråk och förmågan att samarbeta. Filminspelningen tränar digitalförmåga, bildspråk, språkutveckling, konfliktlösning och berättande.

Under Thomas besök diskuterade vi mitt uppdrag som utvecklingslärare/förstelärare i fritidshem och på vilket sätt mitt uppdrag påverkar utvecklingen och möjliggör för kollegialt lärande. Uppdraget handlar om att var ett stöd till rektorn och arbetslaget i det systematiska kvalitetsarbetet. I lärandesamtal med tydliga strukturer får arbetslaget, den enskilde läraren i fritidshem syn på värdet av det systematiska kvalitetsarbetet och på så sätt skapar det mening.

Vidare samtalade vi om integrationsfritids. För att minska kultur krockarna och för att snabbare integrera de nyanlända startade vi på vår skola integrationsfritids. Det är som ett vanligt fritidshem förutom att de nyanlända får gå där. Varje avdelning har en språkstödjare som finns till hands för att förklara, tolka och hjälpa de nyanlända att förstå det svenska samhällets kommunikation. Vid en intervjun i lärarnas tidning beskrev jag det så här: ” barn som inte förstår hur man går in i en lek förstör leken. Det gör de andra eleverna arga och barnet som förstör får inte vara med. Då får det barnet ofta svårt att delta i undervisningen i skolan eftersom det är upptaget med försöka förstå varför det inte får vara med. Det är inte bara språkförbistring som gör det svårt. Även kulturella skillnader kan ställa till det. I Sverige har vi levt i ett demokratiskt samhälle i många år. Men alla barn som kommer hur har inte det. De vet inte hur man löser en konflikt på ett demokratiskt sätt.”

Så med detta blogginlägg uppmanar jag dig att bjuda ut en politiker för att skugga dig en dag.

Vart är vi på väg.....

Line Isaksson

Line Isaksson

Du, jag och Lärarförbundet får hela tiden kämpa för att synliggöra fritidspedagogiken. I detta blogginlägg vill jag förmedla lite av de framgångar vi har haft men också vilka utmaningar vi har framför oss.

Jag heter Line Isaksson och är lärare i fritidshem på Runnerydskolan i Nässjö. Jag är förstelärare i fritidspedagogiska verksamheter i min kommun. Mitt engagemang i vårt yrkes utveckling och förutsättningar har lett till att jag nu är ledamot i lärarförbundets förbundsstyrelse. Det har varit och är ett hårt arbete att förmedla vikten och värdet med lärandet i fritidshem. Under de senaste åren har vi som yrkesgrupp lyckats i större utsträckning att förmedla kunskap om vårt yrke men vi har lång väg kvar till att bli en självklar del av varje elevs utbildning.

Kampen att kvalitetsäkra elevens rätt till god utbildning via legitimation har förenat oss och skapat en viktig diskussion inom vår egen profession. Vi har även lyckats att få en lärarlegitimation inriktning fritidshem. Problemet med denna legitimation är att du bara kan söka den om du har behörighet i ett traditionellt skolämne, alltså det är inte själva fritidspedagogiken som är legitimationsgrundande. Men Lärarförbundet ger aldrig upp. Gustav Fridolin lovade oss en yrkeslegitimation förra våren men det löftet har inte införlivats än. Just nu håller Lärarförbundet på med ett påverkansarbete mot de nationella politikerna i frågan. Jag träffade moderaternas skoltalesperson Camilla Waltersson Grönvall och här kan du se en liten film om vad hon har att säga om fritidshemmet och framtiden.

Professionens vilja att synliggöra, tydliggöra innehållet med lärandet på fritidshemmet har alltid funnits. Lärarförbundet har i alla tider publicerat texter, skrifter och nu senast ett förslag till kursplan för fritidspedagogiska verksamheter. Förra året fick skolverket i uppdrag av regeringen att arbeta fram ny text till LGR11 som skulle tydliggöra syfte, mål och innehåll i fritidshemmet. I novemeber blev skolverkets arbete klart och lämnades över till regeringen för beslut. Nu väntar vi med spänning på att ett beslut ska tas.

Den stora utmaningen, som jag ser det, är just nu att se till att alla lärare i fritidshem har möjlighet att utföra sitt uppdrag. Stora elevgrupper på fritidshemmen, få utbildade med inriktning fritidshem samt dubbla uppdrag innebär svårigheter. För att eleverna ska få en god utbildning krävs tid för planering och utveckling både för fritidshemmet men också för undervisning i ett obligatoriskt skolämne. Om du inte har tillräckligt med tid för ditt uppdrag, prata med din rektor, ta stöd i allmänna råden för fritidshem. Om du inte lyckas med din kommunikation med rektor ta då kontakt med ditt lokala Lärarförbund. Under våren förväntas ett material bli klart som du kan ha stöd av i din planering av din arbetstid.

Kommentarer:

Bo
Bo Henriksson

En välkommen blogg som jag ser fram emot att följa. Hoppas på en livlig diskussion om hur våra medlemmars bristande förutsättningar för att kunna utföra sin undervisning ska uppmärksammas, och om vad som behövs för att åstadkomma en förändring.
Lycka till i den fackliga kampen...
Bo Henriksson, Härryda

  • Skapad 2016-02-02 06:14
Bo

Om Bo Henriksson

Ordförande i Härryda lokalavdelning, huvudskyddsombud.
Lärare 1-7 sv-so, undervisar elever med neuropsykiatriska diagnoser.
Pragmatisk anarkist som brinner för lön och villkorsfrågor - en glad
lärare är en bra lärare!

Line
Line Isaksson
Svar till Bo Henriksson

Du har ju gjort ett jättebra lokalt arbete för att förbättra situationen. Fler skulle behöva ta del av det arbetet.

  • Skapad 2016-02-24 11:47
Line

Om Line Isaksson

Jag är en engagerad lärare inriktning fritidshem. Mitt engagemange har resulterat i att jag har ett nationellt uppdrag som ledarmot i förbundstyrelsen, är Ledarmot i Nässjö lokalavdelning, utvecklar fritidspedagogiksa frågor både nationellt och lokalt som förstelärare. Professionsutveckling, yrkestetiken och möjligheten att vara en bra lärare är ytterligare frågor som engagerar mig.