Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Vart är vi på väg.....

Line Isaksson

Line Isaksson

Du, jag och Lärarförbundet får hela tiden kämpa för att synliggöra fritidspedagogiken. I detta blogginlägg vill jag förmedla lite av de framgångar vi har haft men också vilka utmaningar vi har framför oss.

Jag heter Line Isaksson och är lärare i fritidshem på Runnerydskolan i Nässjö. Jag är förstelärare i fritidspedagogiska verksamheter i min kommun. Mitt engagemang i vårt yrkes utveckling och förutsättningar har lett till att jag nu är ledamot i lärarförbundets förbundsstyrelse. Det har varit och är ett hårt arbete att förmedla vikten och värdet med lärandet i fritidshem. Under de senaste åren har vi som yrkesgrupp lyckats i större utsträckning att förmedla kunskap om vårt yrke men vi har lång väg kvar till att bli en självklar del av varje elevs utbildning.

Kampen att kvalitetsäkra elevens rätt till god utbildning via legitimation har förenat oss och skapat en viktig diskussion inom vår egen profession. Vi har även lyckats att få en lärarlegitimation inriktning fritidshem. Problemet med denna legitimation är att du bara kan söka den om du har behörighet i ett traditionellt skolämne, alltså det är inte själva fritidspedagogiken som är legitimationsgrundande. Men Lärarförbundet ger aldrig upp. Gustav Fridolin lovade oss en yrkeslegitimation förra våren men det löftet har inte införlivats än. Just nu håller Lärarförbundet på med ett påverkansarbete mot de nationella politikerna i frågan. Jag träffade moderaternas skoltalesperson Camilla Waltersson Grönvall och här kan du se en liten film om vad hon har att säga om fritidshemmet och framtiden.

Professionens vilja att synliggöra, tydliggöra innehållet med lärandet på fritidshemmet har alltid funnits. Lärarförbundet har i alla tider publicerat texter, skrifter och nu senast ett förslag till kursplan för fritidspedagogiska verksamheter. Förra året fick skolverket i uppdrag av regeringen att arbeta fram ny text till LGR11 som skulle tydliggöra syfte, mål och innehåll i fritidshemmet. I novemeber blev skolverkets arbete klart och lämnades över till regeringen för beslut. Nu väntar vi med spänning på att ett beslut ska tas.

Den stora utmaningen, som jag ser det, är just nu att se till att alla lärare i fritidshem har möjlighet att utföra sitt uppdrag. Stora elevgrupper på fritidshemmen, få utbildade med inriktning fritidshem samt dubbla uppdrag innebär svårigheter. För att eleverna ska få en god utbildning krävs tid för planering och utveckling både för fritidshemmet men också för undervisning i ett obligatoriskt skolämne. Om du inte har tillräckligt med tid för ditt uppdrag, prata med din rektor, ta stöd i allmänna råden för fritidshem. Om du inte lyckas med din kommunikation med rektor ta då kontakt med ditt lokala Lärarförbund. Under våren förväntas ett material bli klart som du kan ha stöd av i din planering av din arbetstid.

Frågor & Svar