Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Utredningen tioårig grundskola, var finns fritidshemmets perspektiv?

Avsaknaden av fritidshemmets perspektiv i utredningen för tioårig grundskolan gör mig minst sagt rasande. Det borde vara självklart utifrån pandemins konsekvenser att förstå betydelsen av de mjuka värdena i vårt liv tillsammans.

Fritidshemmets undervisning är den undervisning som hårdast drabbats av lärarbristen. Det ska tilläggas att redan i dag har de flesta fritidshem i Sverige inte rätt förutsättningar att bedriva undervisning enligt läroplanens intention. Stora elevgrupper, brist på tid till för och efterarbete, undermåliga lokaler och nu avsaknad av ett djupare resonemang ur fritidshemmets perspektiv i utredningen av tioårig grundskola. Allt detta gör att fritidshemmets undervisning marginaliseras ytterligare. Varför diskuterar inte utredningen möjligheter för förskollärare i förskoleklass att få kompetensutveckling så att de blir behöriga i fritidshemmet? Läroplanerna är ju i dagsläget nästa identiska. Det enda som lyfts är möjlighet till kompetensutveckling för att bli behörig i ämnesundervisning så som svenska eller matematik. Fritidshemmets undervisning kompletterar övriga skolan genom att vara situationstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. På så sätt får eleverna möjlighet att utveckla förmågor och erfara kunskaper som ligger till grund för övriga skolans lärande. Dessa förmågor och kunskaper går inte att mäta från en dag till en annan men de kan göra att eleven hittar balans mellan aktivitet och vila, utvecklar tilltro till sin egen förmåga, förstår det sociala demokratiska samspelet och vikten av att ingå i en gemenskap. För mig är det oerhört svårt att förstå hur politiker gång efter annan inte har kunskap eller förstår värdet av fritidshemmets undervisning.

Det borde vara självklart att alla förstod att fritidspedagogik är framtidens pedagogik!

Det är bara att fortsätt påverkansarbetet. Om vi uppmärksammar detta på alla nivåer: din arbetsplats, min arbetsplats, lokala sammahang och i nationella sammanhang så kan det ske en förändring. Tillsammans gör vi skillnad!

Frågor & Svar