Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Stoppa stora elevgrupper på fritidshemmet!

Vad är det som gör att fritidshemmets undervisning inte prioriteras utifrån samma förutsättningar som övriga skolan. Någon kanske säger att det beror på att fritidshemmet inte är obligatoriskt men det är ju å andra sidan inte gymnasiet heller.

Fler elever går på landets fritidshem än elever som befinner sig inom gymnasiets dörrar. Trots detta är det få politiker som vet vilken betydelse undervisningen på fritidshemmet har för svensk skola. Likaså är det få rektorer som har upptäckt potentialen i det som sker på fritidshemmet. Det är klart det finns väldigt lite forskning om fritidshemmets praktik och det är klart det påverkar. Men det finns vissa strukturella problem som jag väldigt svårt att förstå. Ett sådant problem är elevgruppens storlek. Riktlinjerna för barngruppen i förskolan är för åldern 4-5 år 9-15 barn/grupp. I Fritidshem har vi ännu inga riktlinjer men det krävs inte större tankeverksamhet att konstatera att fritidshem med över 100 elever i gruppen är helt galet. Så stora elevgrupper på ett fritidshem är dessvärre inte helt ovanligt. Vad händer med barn som lever i en sådan kontext under längre tid? Är det demokratiska värden som får råda heller herarkiska? Vad händer med undervisningen i fritidshem? Är den målstyrd eller bara aktivitetsstyrd. Det finns ingen direkt forskning på fritidshem som har studerat detta men jag kan ändå våga påstå utifrån den forskningen som finns på förskolan att dessa stora elevgrupper är direkt skadlig för våra härliga ungar och deras utveckling. Innan 90-talets besparingar fanns det en begränsning av elevgruppens storlek på fritidshemmet med 18 elever/grupp. Många olika skolreformer har passerat alla har varit en del i pusslet med att bryta ner fritidshemmens verksamhet. Vad kan vi då göra för att förändra situationen.

  • Börja starta dialog med rektor, tillsammans läs och fundera över läroplanens intention. Använd de allmänna råden för fritidshem.
  • Dela upp verksamheten i fler avdelningar, då blir personalbristen tydlig.
  • Tänk på att förändring tar tid men någon gång måste man börja.
  • Tänk på att samma bestämmelser som gäller för skolan när det gäller extra anpassning och särskilt stöd även gäller för fritidshemmet.
  • Ta hjälp av Lärarförbundet material när det gäller förutsättningar för planering och utvecklingstid.
  • Se till att din verksamhet är målstyrd och inte aktivitetsstyrd.
  • Ta hjälp av varandra, ring Lärarförbundets lokala avdelning och be dem om hjälp till en förändring.
  • Sätt fritidshemmets undervisning först och planera den, sedan kan det finnas utrymme för tex skolsamverkan eller ämnesundervisning.
Frågor & Svar