Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Relationsskapande med leken som verktyg

Tänk er att komma till ett helt nytt land och börja en helt ny skola. Tänk er att lära känna pedagoger och nya kompisar, utan att kunna språket de talar. Då krävs det andra sätt att kommunicera. Leken är ett av fritidspedagogernas främsta verktyg för att skapa goda relationer med med barnen.

Sommarledigheten hade precis tagit slut, och det var med förvånansvärt lätta steg som jag gjorde entré tillbaks till det arbete som jag lämnat för ungefär fyra veckor sedan. Charmen med att arbeta på en internationell skola var att vi ständigt ställdes inför utmaningen att ta emot elever med annat modersmål än svenska. Det var ca två veckor innan skolan skulle börja och vi pedagoger förberedde oss på alla sätt inför att ta emot alla nya elever till vårat fritidshem.

Just den här dagen skulle en 5-årig flicka från Ryssland börja på vårt fritidshem. Vi pedagoger var beredda inför detta mötet och väntade ute på skolgården när flickan och hennes mamma kom gående på skolgården. Som med de flesta barn som kommer till en ny skola för första gången sände hon ut en viss osäkerhet och använde sin mammas kropp som mur vid vårt första möte. Vi pratade engelska, vilket flickan inte hade lärt sig än och mamman översatte det vi sa till ryska för att flickan skulle förstå vad vi sa. Jag visar dem runt och försöker samtidigt kommunicera med flickan. Men det var svårt. Vi hade ju inget gemensamt språk som förenade oss. Det krävdes andra sätt.

Några dagar senare var vi tillsammans ute på gården. Utan att ha ett talat språk att kommunicera på behövde jag som pedagog finna nya vägar att skapa en relation. Vi pedagoger tänker på hur vi talar till barn och bygger vår relation utifrån det. Här fanns inte den möjligheten.

Jag kastar en rockring till henne och hon tar emot den med ett stort leende. Hon härmar mig och kastar den med samma hastighet tillbaka mot mig. Jag låtsas som att den är svår att fånga och hon skrattar hjärtligt och innerligt åt vår nyfunna lek. Till slut försöker jag att lämpa över denna lek till ett annat barn och jag tror att anledningen är för att ge henne möjligheten att finna en ny lekkamrat. Jag är inte säker. De båda barnen kastar mot varandra men hon tröttnar snabbt, tittar på mig och springer med ledsen blick därifrån och gömmer sig bakom en stor stenkulle. Hon är inte ledsen på det andra barnet. Kanske inte ens ledsen egentligen. Hon är besviken. Besviken på mig.

I den stunden blir jag åter påmind om vikten av trygghet och tillit till oss vuxna. Att en relation inte enbart skapas av uttalade ord, utan också i handling. Hur vi beter oss, vad vi förmedlar i kroppsspråk är minst lika viktigt. Vad vi förmedlar i våra handlingar påverkar också sättet barn ser på oss pedagoger. Vad innebär det att var en god förebild, en trygg vuxen?

Vi fritidspedagoger har en unik möjlighet att använda oss av leken som verktyg i relationsskapande med barn. Jag kan inte låta bli att tänka på hur betydelsefulla vi är för de elever som kommer till oss och som saknar ett talat språk. De behöver tryggheten och pedagoger som vet hur viktig leken är för att skapa just det.

Såhär med facit i hand skulle jag, som pedagog, sett till att bygga upp en god relation med flickan först. I relationsskapandet skapar vi tryggheten som behövs för barns utveckling och lärande. Det får inte glömmas bort. Speciellt inte nu med så många barn från andra länder som möter den svenska skolan för första gången. Genom leken skapar vi goda relationer och den trygghet som alla barn har rätt att få känna. Det är något som ofta glöms bort i den skolpolitiska debatten. Och just den där dagen glömde även jag.

Det blev uppförsbacke därifrån men hon förstod att min intention aldrig var att skada det vi hade byggt upp tillsammans. Hon gav mig en tankeställare som jag alltid kommer att ta med mig. Vikten av att skapa trygghet och att det är en grund för barns utveckling och lärande. Det har alla barn rätt till.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här