Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Min berättelse om varför jag blev lärare

"Att få följa unga människor i deras utveckling, var med och påverka deras möjlighet till ett rikt liv samt själv hela tiden befinna sig i ett sammanhang där jag får möjlighet att utvecklas är oerhört inspirerande."

"Att få följa unga människor i deras utveckling, var med och påverka deras möjlighet till ett rikt liv samt själv hela tiden befinna sig i ett sammanhang där jag får möjlighet att utvecklas är oerhört inspirerande."

"Att vara lärare är det finaste, inspirerande, lustfyllda och bästa jobbet för mig." skriver Line Isaksson om varför hon blev lärare i fritidshem. Varför blev du lärare? Dela med dig av din berättelse eller vardagsbetraktelser i sociala medier med #viärlärare.

Att vara lärare är det finaste, inspirerande, lustfyllda och bästa jobbet för mig. Att få följa unga människor i deras utveckling, var med och påverka deras möjlighet till ett rikt liv samt själv hela tiden befinna sig i ett sammanhang där jag får möjlighet att utvecklas är oerhört inspirerande.

Efter snart 18 år som verksam lärare i fritidshem känner jag fortfarande lust och glädje varje dag i undervisningen med eleverna. Min inre nyfikenhet och lusten att intragrera med andra människor har gjort att jag alltid haft en positiv inställning till skola och utbildning. Under gymnasietiden var jag kontaktperson åt en funktionshindrad tjej. Vi var ute på många äventyr och tillsammans. Hon lärde mig att se människans starka sidor och jag gjorde det möjligt för henne att möta världen som den ungdom hon var. De åren med Linda har gett mig förmågan att ta tillvara på små framsteg, se helheter, förstå vikten av motivation och förstå att relationsbygge är en förutsättning för utveckling.

Efter gymnasietiden arbetade jag på träningsskolan i några år tills jag en dag bestämde mig för att nu vill jag utvecklas vidare. Då var min tanke att bli lärare på särskolan. Jag sökte lärarprogrammet i Jönköping, då fritidspedagog nu lärare i fritidshem. Helt fantastiskt bred utbildning. Min första praktik innebar möte med en fritidspedagog som sedan blev en utav de starkaste förebilderna för mig i utveckling av min yrkesidentitet. Utbildningen gav mig teoretiska kunskaper kring lärandeteorier och ämneskunskaper, men Lena blev min förebild hur man praktiskt utför ett bra fritidspedagogiskt arbete. Jag lämnad högskolan med huvudet fullt av pedagogiska dilemman men mötte en skola fullt med görande. Det fanns inga strukturer för utveckling eller pedagogisk diskussion utan yrkeslivet handlade om planering och genomförande av undervisning. I mitt sökande efter diskussionslystna lärare kom jag i kontakt med det lokala lärarförbundet. Äntligen hittade jag ett forum för yrkesutveckling, förutsättningslösa diskussioner och möjlighet att påverka mitt lärarliv till det bättre.

Idag har jag precis lämnat över ordförandeskapet i lokalavdelningen, sitter i förbundsstyrelsen, är utvecklingslärare i kommunen, arbetat fram ny läroplanstext för fritidshem samt undervisar två dagar i veckan. Att vara lärare innebär att göra skillnad för framtiden och jag är stolt över att var en del av den utvecklingen.

Frågor & Svar