Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Fritidspedagogikbloggen

Läroplanstext för Fritidshem - Implementering inte enbart för oss

Fritidspedagogik

Fritidspedagogik

Den första juli träder den nya läroplanstexten för fritidshem i kraft. Implementeringen kommer att vara av stor betydelse och det är viktigt att även skolledare och politiker har koll på fritidspedagogers och lärare i fritidshems uppdrag.

Den första juli är det dags för det som många lärare i fritidshem och fritidspedagoger har sett fram emot. Den nya läroplanstexten träder i kraft vilken har som syfte att förtydliga lärare i fritidshem och fritidspedagogers uppdrag.

Förslaget har legat ute en längre tid nu men nu är det hög tid att även den uppdaterade versionen tittar ut och presenterar sig för den nyfikna massan. Även kommentarsmaterialet kommer vara intressant som en beskrivning hur texten ska tillämpas i praktiken.

Min förhoppning är att läroplanstexten för fritidshem kommer att landa mjukt ute i verksamheterna. Att kunna hålla uppdraget i handen utan att behöva famla i luften efter den känner jag är en befrielse och en bekräftelse för mig i mitt yrkesutövande. När vi nu har texten i vår hand behöver vi använda den väl och även påvisa för framförallt skolledare men även politiker att ”det är det här vårat uppdrag innebär. Hur ska vi tillsammans se till att mitt uppdrag som Lärare i Fritidshem/ Fritidspedagog är genomförbart?”

Till hösten börjar arbetet med implementeringen av det nya läroplanstillägget och det har getts indikationer om att skolverket är på hugget för att implementera läroplanstexten på bästa sätt. Det som saknas i skrivande stund är statliga medel för genomförande av implementeringen. Detta är en oerhört viktig fråga för Lärarförbundet. Läroplanstexten behöver inte endast implementeras för lärare i fritidshem/fritidspedagoger utan självklart behöver det också ske för rektorerna. De behöver ha stenkoll på vårat uppdrag och även ifall det finns en mängd positiva exempel på rektorer som har det så överskuggas de av de dåliga exempel på verksamheter där fritidspedagogiken inte alls ges den plats som den förtjänar. Det behöver bli ändring på det och läroplanstexten skiner ljus på den förhoppning ja har om att ändring kommer att ske.

Nu är det snart sommar och det blir tydligt att både elever och lärare har det för ögonen mer nu än annars. När vi kommer tillbaka möts vi av ett intressant kapitel i den relativt unga Fritidspedagogiska historien. Jag ser med spänning fram emot vad som komma ska.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här