Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

​Var är alla lärare? Du behövs, kollegorna är sjukt viktiga!

Lärarbristen oroar, vi måste bli fler!

Lärarbristen oroar, vi måste bli fler!

Kollegorna, mitt sammanhang, har alltid haft stor betydelse för mig. De är kunniga, engagerade och utmanar mig att tänka längre. Nu oroar lärarbristen, vi måste bli fler! - Är regeringens lärarlönesatsning en nyckel till den uppvärdering som läraryrket behöver för att bli attraktivare?

Det är en glädje att gå in i klassrummet för att försöka ­berika elevernas tillvaro skriver försteläraren Jonas Nilsson i ett debatt inlägg för några veckor sedan. Han menar att mediebilden av lärar­yrket behöver nyanseras. Han tycker att nöjda pedagoger bör kliva fram och berätta sin upplevelse av läraryrket. Jag delar hans uppfattning det är nödvändigt om vi ska kunna locka fler till yrket. Jag gillar också att vara lärare, mötet med eleverna är betydelsefullt varje dag. Det är viktigt att den bilden också lyfts fram som motvikt till det negativa som skrivs om skolan.

Vi finns, vi som fortfarande tycker att jobbet går att utföra och dessutom gillar det. Men vi blir färre och färre.

Jag har alltid värderat mina kollegor högt. De är viktiga och gör dagligen skillnad för mig och eleverna. Vi gör jobbet tillsammans, vi finns för varandra och våra elever. Jag har mött och arbetat med många olika lärare under mina år i skolan, de allra flesta är mycket professionella och kunniga. Arbetsuppgifterna är stimulerade, vi arbetar ju med människor.

Parallellt med arbetet i klassen jobbar jag, och många med mig, för att vi ska få rimliga förutsättningar att utföra jobbet inom ramen för arbetstiden. Vi jobbar också för att eleverna ska ha rätt att få det stöd som krävs, det ska vara en självklarhet.

Vi vill också ha en skälig lön för jobbet som vi gör. Annars får vi inga framtida kollegor, så är det.

Vi ser att vi har en gigantisk lärarbrist framför oss de kommande åren. Antagningspoängen till landets lärarutbildningar är låga, ändå fylls inte platserna. Vi ser också att det är många som hoppar av sin påbörjade utbildning. Läraryrket måste vara attraktivt för att vi ska kunna locka motiverade studenter till utbildningarna. Vi måste få fler skickliga och erfarna kollegor att stanna kvar på skolorna. Förändrade strukturer i skolan krävs skriver Johanna Jaara Åstrand i en ledartext i Lärarnas Tidning. Lärarna har blivit färre, eleverna fler och läraruppdraget är komplext. Lärare får vara administratörer, vaktmästare och mycket annat trots att lärarkompetensen är mer eftersökt än någonsin.

I september 2015 gjorde jag en film för att uppmärksamma lärarbristen, se den.


-Anna, vi ska väl tända brasan och vara tillsammans en stund i dag också?

Frågan ställdes av en pojke i vår nuvarande klass, han gick då i ettan och vi ”kurade gryning” under advent. Det var verkligen jättemysigt. Jag visade ett You Tube klipp, en sprakade brasa som lyste upp klassrummet och smartboarden. Detta gjorde vi en stund när det passade i samband med våra övriga morgonrutiner. Det blev ett uppskattat inslag som eleverna frågade efter.

Det finns ett ord för det klassen efterfrågade.

Klassen efterfrågade känslan av samhörighet och att vara tillsammans, KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Professor Aaron Antonovsky definierar att KASAM-teorin står för känsla av sammanhang i livet, d v s i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Antonovsky berättar i sin bok Hälsans Mysterium om sina forskningsresultat. Vill man läsa om vilka faktorer som bidrar till en positiv livssyn och urskilja verktyg att använda sig av för att göra sitt eget liv mer begripligt, hanterbart och meningsfullt så rekommenderar jag den här boken. Boken har ett antal år på nacken men känns ändå aktuell.

Jag delar mina elevers uppfattning, jag vill också vara en del av ett sammanhang.

Jag är övertygad om att alla vill och behöver det, liten som stor. Mina kollegor, mitt sammanhang, har alltid haft stor betydelse för mig. Jag har jobbat på flera olika skolor genom åren och jag har alltid, med ett par undantag, mött kollegor som har ställt upp. De har stöttat mig och utmanat mig. De har delat sina idéer och frågat hur jag mår. Många har varit otroligt kunniga och engagerade i sitt jobb och de har alltid haft kraft att finnas vid min sida som kollega. Jag uppskattar det, det har varit och är en viktig del av det bränsle som krävs för att brinna i läraryrket. Kollegor, ni gör arbetslivet meningsfullt, begripligt och hanterbart – KASAM.

Nu behöver vi fler lärare i klassrummen, vi behöver fler kollegor. Kommunerna kommer att behöva storsatsa på sina skolor och lärare.

Här måste alla tänka långsiktigt, lönetillägg är inte lösningen på detta. Genomtänkta karriärreformer behövs i vårt yrke anser jag, det är ett sätt att locka unga att välja lärarbanan. Förstelärarreformen har varit ett faktum under de senaste åren, tyvärr med varierande resultat. Vissa kommuner har haft tydliga idéer om hur detta skulle genomföras, andra har haft svårare att precisera uppdraget. Förstelärarreformen har skapat spänningar i arbetslagen, då lärare som jobbat tätt ihop, utfört samma jobb och nått i princip samma resultat har olika lönelägen. Kritiken mot reformen är och har varit utbredd. I skolans kultur råder uppfattningen att alla är lika duktiga och att alla ska värderas lika. I andra verksamhetsområden eller i den privata sektorn är det inte ovanligt med bonusar av olika slag om du är skicklig på det du gör. I skolans värld är det svårare att prata om att lärare är olika skickliga. Nu står vi inför nästa reform i skolan;lärarlönelyftet.

Regeringens tanke med lärarlönelyftet är att det ska öka yrkets attraktionskraft och därigenom nå ökade resultat i skolan.

Bra så, det behövs! Lärarlönelyftet ska gå till särskilt skickliga lärare, ca 60 000 lärare kommer att nås av detta. Somliga tror att detta kommer att innebära en indelning av ett A-, B-, och ett C- lag bland lärarna i skolan.

Ett antal kriterier ska vara uppfyllda för att du som lärare ska komma ifråga för löneökningen. Ett av kriterierna handlar om ”särskilt komplicerad undervisningssituation.” Vad är det för något då? Är det att undervisa 29 elever i samhällskunskap där några är nyanlända och inte kan det svenska språket ännu? I samma klass finns elever som har mycket goda kunskaper och behöver större utmaningar. Eller, handlar det om att undervisa elever med svåra diagnoser? Det känns oklart tycker jag och jag misstänker att en hastigt genomförd reform inte skapar likvärdighet över landet, i kommunerna eller på skolorna. Utöver den misstanken befarar jag att detta i värsta fall bara blir ännu ett lönetillägg.

Jag vill inte att detta ska var oklart. Processen runt detta måste vara transparent och kriterierna ska vara tydliga. Lärarnas tidning försöker klara ut frågan i sitt senaste nummer. Där kan man läsa att det bland annat att det behövs kunskap kring hur pengar kan fördelas. Jag vill inte att vi ska bli förvånade över vem som kommer ifråga för lärarlönelyftet. Jag vill inte ha ytterligare oro i lärarleden kring detta. Om ett uppdrag ska kopplas till en lönehöjning måste det vara tydligt. Skolan behöver ett hållbart och långsiktigt och genomtänkt förhållningssätt till lönereformer och andra reformer som genomförs i skolans värld.

Bästa kollegan

Jag vill ha fler kollegor som kan hjälpa till att vara en viktig del i skapandet av den skola vi vill ha.

Jag vill ha en lönekarriär hela lärarlivet. Inga fler lönetillägg, engångsföreteelser undanbedes. Jag vill att det ska vara fast kontantlön som ska gälla, både för förstelärare och de som kommer i fråga för lärarlönelyftet.

Anna Olskog förstelärare på Hedlundaskolan i Umeå.
Vice ordförande i Lärarförbundet Umeås lokalavdelning, arbetar fackligt delar av arbetstiden.
Ledamot i referensorganet grundskola och förskoleklass.

Följ och kontakta mig på Twitter: @annablakka

Frågor & Svar