Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

"Utomhuspedagogik väcker elevernas alla sinnen till liv"

Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger arbetar med utomhuspedagogik och vilka positiva effekter det bland annat har gett elever med koncentrationssvårigheter.

Jag är tyvärr varken uppvuxen med Mulle eller Scouterna så när jag för några år sedan skulle pröva på att arbeta med utomhuspedagogik under en hel kompetensutvecklingsdag hade jag många fördomar. Det blev dock inte som jag hade tänkt mig.

I slutet av dagen hade jag kramp i kinderna efter allt skrattande och dagen blev fantastiskt rolig och utvecklande. Jag hade tidigare mest sett utomhuspedagogik som en metod för ämnena matematik och naturorienterade ämnen - men ack så fel jag hade. Efter denna upplevelse har jag arbetat mer kontinuerligt med utomhuspedagogik i ämnena svenska, svenska som andra språk och samhällskunskap.

Det blev tydligt för mig att de elever som i normala fall har svårt att koncentrera sig i klassrummet triumferade utomhus. Jag upptäckte att olika grammatiska övningar kan fungera väldigt bra utomhus.

Det kan dock se olika ut när jag arbetar med utomhuspedagogik. Under de senaste åren har jag bland annat undervisat i en så kallad utomhusklass där den större delen av undervisningen bedrivs utomhus. Jag har även haft utomhuspedagogik halvdagar, heldagar och enstaka timmar. Numera startar jag oftast med en genomgång inomhus för att sedan gå ut med klassen och praktiserar vad vi har gått igenom.

Kompetensutveckling i utomhuspedagogik

Moa Nyman arbetar i årskurs 5 på Örtagårdsskolan och menar att det finns flera anledningar till att undervisningen förläggs utomhus. Vi behöver öppna upp klassrummen mot omvärlden, för att kunna se samhället runt omkring oss som en del av lärandemiljön. Det är i samhället vi verkar och det är där som våra elever, även i framtiden, ska kunna fungera som medmänniskor och medborgare.Under vårterminen har vi på Örtagårdsskolan satsat på kompetensutveckling i utomhuspedagogik. Flera av mina kolleger hade redan prövat på det, men tanken är att vi mer frekvent ska kunna använda utomhuspedagogik.

Det är viktigt att få upplevelser på riktigt och inte bara att läsa sig till det. Därför är utomhuspedagogik nu en central del av undervisningen vilket fungerar väldigt bra för våra elever som har svenska som andraspråk.

Moa anser att det är viktigt att visa för eleverna att det är roligt att vara ute. Det handlar om att med praktiska exempel visa vad man kan göra och att få dem att uppskatta naturen. Många av eleverna sitter hemma vid sina datorer och är inte vana vid att vara ute. Det finns egentligen inga hinder eller svårigheter med utomhuspedagogik. Den största utmaningen ligger hos oss själva som till exempel tidsbrist eller brist på engagemang.

Antonia Travesset, som arbetar som förstelärare i naturorienterade ämnen och matematik på Örtagårdsskolan, menar att vissa aktiviteter passar oerhört bra att göra utomhus och kombinationen av dessa blir väldigt bra. De fria ytorna ger oändliga möjligheter till kreativa lekar och aktiviteter. Men att arbeta med utomhuspedagogik med elever som inte är vana vid att vara utomhus kan också vara svårt. Det har hänt att elever tappat fokus och börjat hitta på annat. Antonia föredrar därför att arbeta med utomhuspedagogik endast halvdagar eller enstaka timmar.

Viktigt att tänka på när du arbetar med utomhuspedagogik:

  1. Spara alla kvarglömda kläder på skolan. Om ingen har hämtat dem efter ett år kan det vara bra att ha extra vantar och andra ytterkläder när det blir kallt.
  2. Prata i medvind eftersom rösten lätt kan försvinna när det blåser ute.
  3. Ta med något varmt att dricka när det är vinter eller kallt ute.

Utomhuspedagogik

En uppskattade utomhuspedagogisk övning som jag gjort med mina elever är att jag delar in eleverna i grupper à 3-4 st. Sedan låter jag eleverna bestämma ett gemensamt djurläte. Därefter laminerar jag och numrerar frågor från 1-40 och sprider dem över ett område utomhus. Varje grupp blir tilldelade en tärning, den siffran de slår ska de kunna hitta bland frågorna. När en i gruppen hittat frågan, gör de sitt djurläte, gruppen samlas och löser frågan gemensamt. Gruppen presenterar sitt svar för pedagogen och om det blir godkänt får de slå tärningen igen och addera sitt svar med den förra och avslutningsvis leta upp summan av de båda siffrorna.

Utomhuspedagogik stimulerar elevernas samtliga sinnen

Elever tar till sig kunskap på olika sätt. Jag upplever att utomhuspedagogik stimulerar elevernas samtliga sinnen. Det är viktigt att eleverna tidigt får reflektera över sina egna lärstilar och om de får göra det så är det också lättare för dem att ta ansvar. Det krävs en tydlig struktur när man använder sig av utomhuspedagogik och det är viktigt att skilja mellan rast och undervisning. Själv har jag fått många tips i boken Att lära in Svenskaute av Naturskoleföreningen.

Läs mer om Susanna och missa inte att du kan följa henne på Twitter: @SjstrandSusanna

Frågor & Svar