Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Synliggöra inflytande - ibland glömmer jag!

Therese Linnér, förstelärare på Bäckaslövskolan i Växjö, skriver om delaktighet och infytande över undervisningen. Framförallt om att bli påmind om att synliggöra det som visar sig vara ej synligt för eleverna.

Diskussionen flödade i klassrummet när 30 elever i år 6 funderade över fördelarna och nackdelarna med att jobba i grupp, i par eller enskilt i ett arbete i geografi. Innan diskussionen fick var och en fundera en stund över vad man själv tyckte för att på så sätt förbereda sig inför diskusionen. Därefter lyftes olika argument fram i den stora gruppen. Det eleverna kom fram till var att det fanns verkligen både för- och nackdelar med de olika alternativen.

Min fråga blev då; Hur gör vi nu? Hur organiserar vi arbetet som ska genomföras?

Någon föreslog att man skulle få välja det man tyckte fungerade bäst för sin egen del just nu. Det var ett förslag som samtliga instämde i. När lektionen var slut hade alla skrivit upp sig på det alternativet som passade dem bäst; jobba enskilt, par eller grupp. Därefter var det mitt uppdrag att sätta ihop par och grupper.

Ibland är det bra att bli påmind om att synliggöra det vi gör i klassrummet oavsett vad det handlar om. Det som är tydligt för mig kanske inte alls är det för eleverna.

Några av mina elever blev nyligen intervjude om hur de hade det i skolan utifrån lite olika perspektiv. Efteråt förstod jag att eleverna hade väldig koll på varför de gjorde det de gjorde i skolan, vilka mål vi jobbade med och hur var och en kunde jobba vidare med sitt lärande. När frågorna handlade om inflytande på undervisningen hade eleverna däremot inte så mycket att säga.

Jamen, vad nu! tänkte jag. Hur vi ska avsluta teman är eleverna med och påverkar. Hur man kan presentera sina arbeten på olika sätt. De gånger vi ändrat schemat utifrån kloka synpunkter från elever och diskussioner i gruppen. Var inte det exempel på inflytande. Då insåg jag att eleverna fick inflytande men jag synliggjorde det inte. Det var deras vardag. Vi för samtal om hur vi har det och hur det kan bli bättre men vi vuxna har inte benämnt det som inflytande.

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Lgr 11 s.15

Jag fick helt enkelt bli bättre på att synliggöra inflytande. Ovan beskrivna lektion inleddes därför med att berätta att jag nog inte hade varit tydlig med vad inflytande innebär. Jag gav exempel på vad det har inneburit tidigare och vad det kan innebära. Därefter jobbade vi fram innehållet i vårt arbete om länder.

Eleverna plockade fram en ordlista med begrepp som vi jobbat med. Utifrån den fick man i grupp fundera på vad man behövde fördjupa sig i när man jobbade med länder för att kunna använda sina kunskaper till kunskapskravet: I resonemang beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlanskap, naturresuser och hur befolkningen är fördelad.

Nu är arbetet igång och i klassrummet finns det elever som jobbar enskilt, i par och i grupp. Alla jobbar utifrån punkterna som vi har bestämt tillsammans och kunskapskravet som vi har jobbat med under en period blir allt mer förståligt.

Tur att man ibland blir påmind om att synliggöra det som för eleverna är lite för osynligt!

Nyfiken på att veta mer om Therese?

Läs mer i hennes presentation eller i hennes blogg. Du kan även följa henne på Twitter: @anthlin

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här