Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Språkutvecklande So-undervisning med hjälp av rollspel.

Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon arbetar språkutvecklande med rollspel i So-ämnena.

Rollspel

I mitt uppdrag som förstelärare ingår att arbeta språkutvecklande i So-ämnena. Ett sätt att göra det är att integrera rollspel i undervisningen. Själv sätter jag gärna upp en stor pjäs, men om man känner sig obekväm med det, är rollspel ett perfekt och mindre tidskrävande sätt att integrera drama i undervisningen. När jag använder mig av rollspel utgår jag alltid först från en förmåga. I geografi kan det vara att eleverna ska träna på att analysera likheter och skillnader, i historia kan det vara att resonera kring orsak och konsekvens. Eleverna arbetar alltid med samma ämne med det är ofta olika händelser inom samma ämne. Om vi t ex. arbetar med Medeltiden, kan jag, utifrån att eleverna ska arbeta med sin förmåga att resonera kring orsak och konsekvens, välja händelser som digerdöden, kristnandet och Kalmarunionen.

Ämnesord

Efter genomgång av förmågan klipper jag alltid ut massor med lappar med ämnesord. Eleverna får gemensamt i grupp resonera sig fram till vilka ämnesord som passar bäst till deras ämne. De visar orden för mig och förklarar varför de har valt just de orden för sitt rollspel.

De få sedan 20 minuter på sig att hitta på ett rollspel. Förmågan och ämnesorden ska tydligt visas i rollspelet.

Efter att eleverna har spelat upp rollspelet, diskuterar vi tillsammans i klassen om vad de upplevde. Ofta dyker det upp händelser som eleverna har missuppfattat eller så visar det sig att de resonerar olika kring en historisk händelse.

Jag spelar alltid in alla rollspel med iMovie, ett fantastiskt enkelt verktyg för eleverna att dokumentera sina arbeten och göra egna filmer med. Det händer att elever vill spela in sina rollspel på nytt efter att vi har diskuterat dem.

Förra terminen arbetade vi med rollspel i ämnet geografi. Eleverna tränade bland annat förmågan att analysera varför det är tätbefolkat i vissa delar i Sverige och glest befolkat i andra. Under en lektion då eleverna pratade om vad de hade lärt sig under lektionen, utbrast en av dem;

”Tidigare var det flera ord som jag inte kunde använda för att de var för svåra. Men nu har vi tränat på dem genom rollspel och de har blivit mina, så nu kan jag dem”.

Att tänka på när du arbetar med rollspel:

  1. Tvinga aldrig någon att spela teater som inte vill. Träna förmågan med eleven på ett annat sätt. Dessutom lär sig eleven också av att titta på sina kamrater.
  2. Dokumentation dina rollspel. Detta är ett bra sätt för eleverna att själva analysera sina prestationer och utvecklas. Dessutom om du har en elev som inte vill vara med kan hen filma.
  3. Det kan vara svårt första gången. Ha en tydlig genomgång och prova rollspel flera gånger.
Frågor & Svar