Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Snabb utvärdering - är väl använd tid

Läraren Therése Linner bloggar om att väl använd tid leder till insikter. Utvärdera undervisningen är lärande för alla, både elever och lärare och en viktig stund för att stanna upp och ta ny riktning.

Stanna upp och utvärdera, göra en formativ bedömning av undervisning och kunskaper. Det är en viktig ingrediens i mitt klassrum. Om jag inte vet var vi är och hur min undervisning fungerar är det svårt att gå vidare utan att i så fall lägga hela ansvaret på eleverna. Hela ansvaret att göra kopplingar mellan det de vet och det de får veta, elevernas vardagsspråk och ämnesspråket men också att hitta bra strategier för att lära sig. Genom att stämma av på olika sätt vid olika tillfällen har vi alla koll på var vi är på kartan mot målen. Om min undervisning fungerar eller jag behöver göra något på annat sätt. Tanken är att alla ska med!

En vecka utvärderade vi vid två tillfällen. Det hela tog nog sammanlagt 10 minuter att genomföra – 10 väl använda minuter. Diskussionerna efter varje utvärdering tog något längre tid eftersom det fanns så mycket klokt att fundera över.

Exit ticket

Efter en genomgång om skrivande där vi jobbat med disposition, stycken och varierat språk i en berättande text utifrån en matris, ställde jag frågor. Eleverna fick svara på två, eller egentligen var det tre frågor som skulle besvaras på två olika post-it lappar. ”vad har du lärt dig? på en av lapparna och på den andra skrev man vad som var svårt och som jag behövde gå igenom igen. Alternativ kunde man också skriva vad jag som lärare behövde tänka på för att genomgången skulle bli bättre.

Vilken intressant och givande läsning. Jag fick veta att man hade lärt sig mer om stycken vilket sedan syntes i texter som bearbetades under veckan. Jag fick veta att det var svårt att förstå matrisen för man var ovan att jobba med en sådan på det sättet som vi gjorde. Jag fick också veta att jag behöver tänka på att det blir ibland svårt att hänga med när jag ger mycket information. Den sista informationen tackade jag extra för! Lektionen efter kunde vi direkt prata om det. Bra att man säger till och vi pratade om hur man kan göra när det händer. Det här är helt klart ett utvecklingsområde för mig – helt klart. Vill för mycket ibland och då blir det lite för mycket prat!

Utvärdering

Den andra snabba utvärderingen handlade om hur eleverna tyckte att grupparbetet vi har jobbat med har gått. Genom att ha skapat tre frågor i Kahoot.it fick eleverna svara på frågor där svaren blev synliga för alla direkt.

Utvärdering med kahoot.it


- Vad tycker ni om att jobba med hem- och expertgrupper?

- Hur har samarbetet gått?

- Hur gick det när arbetet skulle redovisas?

Det här ledde till intressanta diskussioner. Mina frågor till eleverna blev då: Vad säger svaren er? Vad beror de på? Hur kan vi göra för att det ska bli ännu bättre?

Givande resonemang där upplevelsen blev synlig för alla på en gång. Ett tillfälle att se och resonera om hur vi ska fortsätta vårt arbete, med betoning på vi. För att skapa ett arbetsklimat och en arbetsmiljö där alla blir delaktiga, vågar göra sin röst hörd, och där det är tillåtet att tycka olika behöver vi jobba tillsammans. Vi behöver prata med varandra och inte till varandra.

Ibland har jag en känsla av att vi vuxna pratar till eleverna och inte med eleverna, men om vi vill att eleverna ska ta ansvar och vara delaktiga i sitt lärande behöver de också vara medskapare.

Väl använd tid som gav många insikter. Det tog inte speciellt mycket av vår tid i anspråk men satte direkt avtryck!

Nyfiken på att veta mer om Therese?

Läs mer i hennes presentation eller i hennes blogg, ThereseLinner - att lära tillsammans. Du kan även följa henne på Twitter: @anthlin

Frågor & Svar