Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Skolforum - dag ett

Forum Lärmiljöer på Skolforum 2015

Forum Lärmiljöer på Skolforum 2015

Dag ett på Skolforum är över. En dag full av intryck och avtryck. Mässan har fått ett rejält lyft från tidigare upplagor.

Jag mötte många som konstaterade just det, att Skolforum känts som om det varit på dekis i några år men i år känns en helt annan kvalitén i både fysisk utformning och innehåll. Det är rymliga gångar och öppna torg. Jag är osäker på om det varit så de andra åren, hur som helst är det en annan känsla. Forum Lärmiljöer (se bild ovan) är ett typiskt sådant exempel, ett seminarieutrymme med gradänger och runda bollstolar som möter alla mässbesökare direkt när de kommer in i hallen. Men framför allt: det är riktigt bra föreläsningar i år.

Den första föreläsningen jag besökte skrev jag direkt ett inlägg om (som du kan läsa här) och utan medveten avsikt så krokade de andra föreläsningarna i mycket av budskapet som Christel Sundqvist förde fram. Hennes bok blev jag mycket nyfiken på att läsa.

Sambedömning

Jag deltog på en av alla seminarier under namnet "Smyglyssna - sambedömning". Den jag lyssnade till hölls av Cecilia Bergentz, Johanna Ingmarsdotter Lundmark, Malin Carlsson. Det var inte riktigt vad jag trodde att det skulle vara, då jag trott att jag faktiskt skulle få tjuvlyssna till tre pedagoger som tillsammans bedömde ett elevarbete. Här fick jag lyssna till, och om viljan fanns komma med egna tankar om, utmaningarna med sambedömning. Samtalsdeltagarna på scenen tog upp sina funderingar och kring sin bedömningsprocess och övriga gav feedback och coachning, lösningar och tips. Intressant att lyssna till kollegor som bollar de vardagliga utmaningarna!

En av samtalsdeltagarna berättade om sitt arbete med matriser. En i publiken ställde då frågan: "Du lägger ner ganska mycket tid på att skapa dessa matriser va?". Svaret var "Ja! Mycket fritid också." Här vill jag passa på att bolla ut en tanke: Vad skulle hända om vi skapar matriserna tillsammans med eleverna? Så har jag jobbat och jag tycker att det är ovärderligt. Eleverna blir en del i planeringen och får själva sätta ord på läroplanens kunskapskrav vilket således resulterar i att de verkligen förstår målen och kan se vägen fram. Testa och berätta gärna hur du tycker att det fungerar!

Bättre möten

Theresa Raymond pratade om "Bättre möten från och med nu" och krokar direkt in i Sundqvist som berättade att en av de negativa aspekter som lärare lyfter med samundervisning är brist till tid att samplanera. Om vi applicerar Raymonds tips om effektiva möten på denna problembild så uppkommer frågan "Gör vi rätt saker?".

Raymond pratade om synkrona och asynkrona mötesmoment. Det synkrona är de socialt samtidiga uppgifterna och de asynkrona handlar om de icke samtidiga uppgifterna. Den samtidiga tiden är värdefull och därför är det viktigt att vi frågar oss om de mötesmoment vi sysslar med när vi bestämt oss för en samtidig tid att mötas, är uppgifter som faktiskt kräver 'samtidighet'. Detta gäller så klart även planeringsmöten. När vi har ett synkront planeringsmöte, vilka uppgifter bör vi avhandla då? Och vilka uppgifter kan vi asynkront göra inför samt jobba på efteråt?

Informella möten för kollegialt lärande

Förutom seminarierna så erbjuder Skolforum också många utvecklande möten med kollegor runt om i landet. På mässgolvet, under och efter seminarier samt inte minst på Pedagogisk Pub som hålls bägge dagarna, efter mässan, på hotellet som ligger vägg i vägg med mässan. I går fick jag chans att möta kollegor från både norra och södra Sverige, nya och kända ansikten, men som jag så sällan får chans att bolla med utanför våra sociala medier. Det är en extra och ovärderlig dimension av det kollegiala lärandet över skolgränserna och som så ofta endast sker under mässor som dessa.

Det här var några utdrag och tankar från Skolforum dag ett. I dag fortsätter jag bloggandet här ifrån, och twittrar en del, så vi ses i flödet om inte på mässgolvet.

Fröken Ann

Frågor & Svar