Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

"Nationella proven i första hand för att utveckla det kollegiala lärandet"

Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger arbetar med sambedömning av nationella proven i historia.

Förstelärare Susanna SjöstrandEn av de bästa kompetensutvecklingsdagarna på hela året fick jag för en vecka sedan när vi hade sambedömning av nationella provet i historia med mina kollegor. Det finns olika åsikter om nationella proven bland oss lärare och de har en tendens att dela oss lärare i två läger. Min upplevelse är dock att det är väldigt berikande att få sitta tillsammans med sina kolleger, diskutera samsyn, titta på vad vi gjort bra och diskutera kring hur vi kan bli bättre lärare för våra elever.

Jag har arbetat på olika skolor och jag vet att lärare har helt olika förutsättningar när det kommer till bedömning av de nationella proven.

”På vår skola har vi en ledning som värnar om det kollegiala lärandet och jag nämner här ledningen därför att just detta är en ledningsfråga”

Under en hel dag var vi tre pedagoger som bedömde alla proven i historia. Utöver detta passade vi på att genomföra en ämneskonferens med alla pedagoger från år F-6 och där vi hade sambedömning av proven vilket medförde att vi utvärderade vårt sätt att undervisa i ämnet historia. Detta väckte massa tankar kring hur vi från förskoleklass till årskurs 6 kan arbeta med till exempel olika former av historiska källor.

Susanna Sjöstrands blogginlägg 19 majPaula Pinto Da Silvia är förskolelärare och arbetar i förskoleklass på Örtagårdsskolan. Paula menar att de arbetar med ämnen som berör orden ”källa”, ”orsak” och ”konsekvens” dagligen men de använder inte begreppen eftersom de upplevs för avancerade. Samtidigt menar även Paula att det egentligen inte finns för svåra ord så länge man använder de i rätt kontext. I förskoleklass letar de efter källan till problemet vilket i sin tur genererar en orsak som leder till en konsekvens. Det finns flera sätt att arbeta med elever i förskoleklass med källor och begrepp som orsak och konsekvens och hädanefter kommer de även att använda sig av de rätta begreppen.

Det pedagogiska arbetet med källor är något som bör genomsyra skolans samtliga ämnen. För att kunna ge eleverna på Örtagårdsskolan den allra bästa tänkbara undervisningen har vi samarbetat med stadsarkivet i Malmö i årskurserna 3 till 6. Eleverna kommer att få undersöka källor i deras närområde Rosengård, men också granska pergamentrullar från Stormaktstiden med sigill.

Om alla lärare från förskoleklass till årskurs 6 vet vad som förväntas av eleverna i årskurs 6 blir det lättare att samarbeta. Detta kan man givetvis också göra utan att använda nationella provet. Men de nationella prov som jag varit med och bedömt har alltid varit mycket professionellt utformade och välgjorda. Proven fokuserar på elevernas förmågor och det har funnits en tydlig matris med elevexempel. Jag upplever att jag har utvecklats som lärare genom alla sambedömningar av nationella proven och det har därmed utvecklat mitt sätt att undervisa.

”Jag tycker det är tragiskt att det ligger på den enskilda rektorn på en skola om huruvida elever ska skriva nationella provet i So. Det borde istället finnas utrymme för alla lärare att få detta som kompetensutveckling”

Vi pratar om att vi behöver en likvärdig skola men på sikt är jag övertygad om att detta kommer leda fram till att de skolor som inte väljer att delta riskerar få sämre resultat i So, medan de skolor som får möjlighet att vara med och då framför allt får tid till sambedömning kommer att stärkas.

Nationella proven handlar inte om vad mina elever presterar eftersom ingen elev ska lära sig enbart för proven. Nationella proven handlar istället om min undervisning som lärare. Om eleverna inte klarar av en uppgift är det jag som lärare som behöver utveckla mitt sätt att undervisa och genom kollegialt samarbete och sambedömning utveckla min undervisning. Jag är övertygad om att det är just det vi behöver för att uppnå en likvärdig skola; att vi lärare utvecklar vårt kollegiala lärande.

Läs mer om Susanna och missa inte att du kan följa henne på Twitter: @SjstrandSusanna

Frågor & Svar