Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Mot ett gemensamt pedagogiskt rum

Under 26-28/10 2105 kommer Ann Hultman Jakobsson att blogga från Skolforum. Det här inlägget handlar om samundervisning och baseras på Christel Sundqvists föreläsning "Mot ett gemensamt pedagogiskt rum".

Samundervisning - hur gör vi det?

Christel Sundqvist går igenom olika former för samundervisning:

  • Assisterande samundervisning - en leder och en roterar / observerar
  • Parallell samundervisning - delad klass i två olika stora grupper
  • Stationsundervisning - 2-3 stationer och elevrotation
  • Kompletterande samundervisning - en drar och den andra förstärker
  • Teamundervisning - två lärare växer samman, turas om

I sin föreläsning lyfter Sundqvist fördelar och nackdelar med de olika formerna för samundervisning och frågorna som dyker upp hos mig är: "Hur många arbetar så här i Sverige?", "Vad krävs på en organisatorisk nivå?" och "Hur många har hört en sådan här föreläsning där de faktiskt får konkreta tips på hur samarbetet kan gå till?".

Eftersom vi ofta, både i det utvidgade kollegiet och den allmänna dialogen om svensk skola, pratar om att läraryrket är ett ensamjobb, så är svaret på min flesta fråga förmodligen att få arbetar med samundrvisning. Samtidigt strävar vi efter kollegialt lärande, lärande organisationer och helt enkelt samarbete. Bord inte detta vara en grund för att nå de målen?

Organisera för samarbete

En annan diskussion som ofta råder runt om på skolor, kopplat till samarbete, är att vi lärare aldrig får tillräckligt med tid för att samplanera. Och samplaneringen är viktig, understryker Sundqvist. Hon berättar också att forskning visar att samplanering inte behöver ta så mycket tid som vi tror:

"I snitt 15 minuter per lektion"

Kan detta vara kopplat till hur vi organiserar undervisningen i svenska skolor? När vi på Glömstaskolan nu arbetar med barn hela dagarna och vi är många kockar i en grupp så skulle det kunna innebära problem med just denna samplanering. Samtidigt så ger vår organisation möjligheter att samplantera under dagtid, då vi kan planera undervisningen så att en person ibland kan hålla i hela passet med alla elever för att de övriga ska kunna samplanera. Och mycket av planeringen kan vi göra utan tt sitta i samma rum genom att utnyttja den teknik vi faktiskt har till vårt förfogande. Planera tillsammans i ett Drive/GAFE-dokument, ha en grupp som arbetsyta på lämpligt socialt medie, skypa om ni inte kan sitta i samma rum - det finns mängder av sätt att lösa detta, särskilt med en yrkesgrupp som har tio förtroendetimmar och en förlängd arbetstid. Se också till att ni ansvarar för planeringen av olika moment även om ni samarbetar.

Gestalta de värden du vill förmedla

Även många av de andra utmaningarna med samundervisning som lärare nämner har att göra med hur vi organiserar oss. Men det känns inte omöjligt att organisera oss bättre för att få det att fungera. Jag ser direkt att våra tankar på Glömstaskolan, om hur vi ska bygga vår organisation för att nå målen, stämmer väl överens med detta arbetssätt. Vi kommer bland annat att arbeta i årskurser, inte klasser, och genom det fler vuxna som samarbetar med årskurserna, något som skiljer sig från tanken en klass en lärare.

Sundqvist presenterar en undersökning med 346 elever, där de berättat vad de tycker om samundervisning. Samtliga önskar två lärare i klassen och de tycker att de klarar sig bättre, att de får mer hjälp och att det blir mer variation. Endast ett fåtal nämner nackdelar, som då handlar om att det kan vara förvirrande om lärarna säger olika. och som Sundqvist säger:

"När vi vuxna samarbetar är vi fantastiska modeller för eleverna - då lär de sig samarbeta också!”

Jag är nyfiken om att läsa mer om detta. Ett av våra mål inför nästa år, då vi drar igång Glömstaskolan i större skala, är att bygga en organisation som gynnar samarbete och bygger bort ensamarbete. Här har vi modeller som vi kan se på och använda i våra funderingar om hur vi ska bygga organisationen för att möjliggöra detta. Alla som i dag upplever att de arbetar på en skola där ensamarbete är rådande bör få chans att lyssna till Sundqvist.

Fröken Ann

Frågor & Svar