Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Magiska frågor

Sortera och använda sina kunskaper är inte alltid lätt. Therese Linnér har funderat på om eleverna får förutsättningar att verkligen svara på frågor som gör det möjligt. Eller vad beror det på att det är så svårt?

- Var det här en bra uppgift? Varför var det bra och varför var det inte bra? frågade jag.
- Den var väldigt bra. Jag behövde sortera och tänka efter vad jag kunde för att lösa den.
- Jag fick använda mina kunskaper
- Jag upptäckte vad jag var säker på och vad jag behöver träna mer på!

Det är precis det här jag vill uppnå med undervisningen. Uppgifter som gör att eleverna behöver använda sina kunskaper.

Förstelärarbloggen mattbild 1Jag har funderat mycket på hur jag på bästa sätt ska få eleverna att använda sina kunskaper, träna på att se på en uppgift, sortera informationen och sedan våga pröva sina ideér. Jag har genom åren sett att det blir svårare och svårare att få eleverna till det och då har jag funderat på varför. Jag har blivit frustrerad för att jag tyckte att jag på alla sätt och vis presenterade fakta och visar på strategier för hur man kunde använda sina kunskaper. Vad är det som gör att det är så svårt?

Ett visst motstånd har jag kunnat se hos individen. Man vill gärna se svaret direkt och går inte det, så i alla fall vill man inte behöva jobba så länge för att lösa uppgiften. Det har varit svårt med tålamod, koncentration och strategier för problemlösning. Det är mitt uppdrag som pedagog att förhålla mig till och jobba med, utmana och ge möjliga vägar för att lösa uppgifter som vid första anblicken verkar omöjliga.

Jag jobbar allt mer med att synliggöra detta för eleverna och jag ser verkligen utveckling, förändring och ökade kunskaper. Vi har pratat om problemlösningsstrategier i matematik som kan användas i alla sammanhang, vi har pratat om hur man kan välja att se på en uppgift som omöjlig eller som ett problem man kan angripa.

Förstelärarbloggen mattebild 2Jag har framförallt sett över hur mina uppgifter är formulerade. Ger jag verkligen eleverna förutsättningar att använda sina kunskaper? Det är nog den viktigaste förändringen. Med en större mängd autentiska frågor får eleverna chans att använda sina kunskaper! Med inspiration från kollegiala samtal i mattelyftet har jag nu mycket lättare att vrida till en uppgift så att det blir en rikare uppgift. En uppgift som ger så mycket mer!

När vi jobbade den här dagen var koncentrationen kännbar. Det var som om tiden stod stilla när allas fokus var riktade på uppgiften. Alla var igång och jobbade intensivt. Jag vågade knappt röra mig för rädsla för att störa. Istället satt jag och njöt av guldstunden som jag blev bjuden på.

Vad var det för magiska frågor som ställdes den här lektionen när koncentrationen nästan gick att ta på?

Den magiska frågan var: Stämmer de här uträkningarna? Kan du bevisa ditt svar?


Nyfiken på att veta mer om Therese?

Läs mer i hennes presentation eller i hennes blogg. Du kan även följa henne på Twitter: @anthlin

Frågor & Svar