Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

"Jag citerar inte längre Aristoteles utan våra elever"

Försteläraren Sara Markusson berättar hur hon jobbar med retorik utifrån tv-programmet Retorikmatchen. "Det har verkligen utvecklat elevernas kommunikativa förmåga och jag har fått lyssna till tal som fått mig att häpna". Sara arbetar på på Norra Ängby skola.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Lgr 11)

För att öva detta har jag och min kollega Johan Rasset genom åren arbetat på lite olika sätt med våra klasser. Men att hålla ett framförande, en muntlig presentation, så att man fångar sin publik är inte lätt.

Muntliga presentationer med hjälp av grej of the day

Vi har övat förmågan att göra muntliga presentationer genom att bland annat arbeta med grej of the day där eleverna gjort egna presentationer. Vi har gjort projekt där ämnet varit valbart men kriterierna kring framförandet varit styrt eller innehållit någon form av bildspel. Vi har gjort argumentationer och diskussioner och kände nu på vårterminen i sexan att det var dags för något nytt.

Det var då vi hittade UR:s fantastiska serie ”Retorikmatchen”. Med hjälp av den serien satte vi igång arbetet med att öva förmågan att göra ett framförande så att alla vill lyssna.

sara markusson retorik

Vi valde att följa tv-seriens upplägg, det vill säga att eleverna tillsammans två och två framför tal utefter olika kriterier. Det är till exempel tacktal, hyllning, peptalk eller argumentation. Sedan tävlar paret mot ett annat par och får en motivering av domaren till vilket tal som klarade sig bäst. Hela lärarhandledningen till programmet hittar du här.

Jag inledde arbetet med att helt enkelt titta på några tal tillsammans med eleverna. De häpnade över hur duktiga eleverna som deltog i Retorikmatchen var och jag sa att kan de så kan ni.

Det är dit vi ska! Det var knappt så eleverna trodde på det själva!

Med många goda exempel kommer man långt

Att scaffolding, stödstrukturer och synligt lärande hjälper elever att nå framgång är jag och många med mig övertygade om. Att veta vart man är på väg gör att man vet vilken ansträngning som krävs för att nå dit.

Jag delade in eleverna i par och varje par fick välja område som talet skulle hållas inom. Det ena var Brott och straff och det andra var Hållbar utveckling, två områden som vi tidigare hade arbetat med i so och no.

Jag och Johan valde att behålla tävlingsmomentet i hopp om att detta skulle tagga eleverna ytterligare att verkligen göra sitt bästa! Med facit i hand tog vi helt rätt beslut.

”Det bästa sättet att lära sig tala väl är att iaktta goda talare och försöka efterlikna dem.” (Aristoteles)

Med detta citat enades jag och eleverna om att om vi tittar på många goda talare så kommer vi i alla fall en bra bit på väg. Förutom alla fantastiska talare i Retorikmatchen har vi tittat på berömda tal som berör. Att Martin Luther Kings tal skulle bli en favorit överraskar kanske ingen, men vi lyssnade också på prins Daniel, statsministrar, Nelson Mandela och Churchill. Tal som alla blivit citerade otaliga gånger.

I inledningstexten i kursplanen för svenska står det att man i språket utvecklar känslor, tankar, förståelse och identitet. I och med Retorikmatchen upplever jag att mina elever utvecklat allt detta.

Förmågan att kommunicera kan vi bocka av, vi är framme! Jag vet inte längre vad jag ska göra efter att fullständigt kastats omkull och överrumplats av mina elevers fantastiska tal!

De blev knockout på både mig, Johan och biträdande rektor som besökte oss då eleverna vid första tillfället skulle framföra sina tal som de arbetat med, övat på, skrivit om, filmat och lyssnat på under några veckor.

"Det gick att ta på spänningen i klassrummet"

Trots att jag varit med och guidat genom arbetet och varit mer eller mindre inblandad i alla elevpars tal hade jag svårt att föreställa mig hur otroligt bra talen skulle bli och med vilken självsäkerhet eleverna framförde dem!

Det var en sådan spänning i klassrummet att man kunde ta på den när vi skulle sätta igång. Domare i matchen var jag och Johan, inga elever fick rösta, sätta poäng eller motivera en vinnare. Bara vi.

I första omgången lyssnade vi till 12 tal/klass. Av dessa 12 skulle 6 tal gå vidare. Alla tal som gick vidare fick en motivering av oss domare. De kunde låta så här:

”Med ett personligt tal riktat till just dig använder ni retoriska knep för att verkligen nå fram med ert budskap. Med varierad röst betonar ni på ett mycket bra sätt så att vi förstår att ensam är inte stark men tillsammans kan vi förändra världen.”

"Efter att ha hört alla tal är det inte längre Aristoteles jag vill citera utan våra elever":

 • ”Vi står här, 12 år gamla, för att berätta för er vuxna hur ni ska behandla vår miljö. Genom att ni lyssnar kan vi här och alla andra i hela världen bli mer miljömedvetna. Vi måste börja samarbeta och vi människor måste behandla naturen som om den vore vårt eget barn, för vad skulle hända om föräldrarna till ett barn skulle sluta samarbeta?”
  (Erik och Leo, 6c)
 • ”Vi har en dröm, om att all alkohol byts ut mot läsk, vatten eller mjölk.
  Vi har en dröm om att alla cigaretter byts ut mot chokladrullar.
  Vi har en dröm, om att alla beroende människor blir rena från denna smuts som kostar liv.
  Vi blickar framåt, för vi säger nej till droger!”
  (
  Charlotte och Ella, 6d)

Varje miljö-och människorättsorganisation skulle jubla över att ha dessa unga förmågor till att förmedla deras budskap, unga som kämpar och talar för sin sak. Tänk om de kunde fått se dem! Lyckan hade varit total!

Om ni funderar på hur ni vill utveckla elevers kommunikativa förmåga, uttrycka känslor och tankar, utvecklas som individer och få ett varierat språk så rekommenderar jag verkligen att jobba med retorik. Det har varit så lyckat och eleverna är så nöjda!

Nyfiken på att veta mer om Sara? Läs hennes presentation här

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här