Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

​I ryggsäcken från Skolforum 2015

Erica Bengtsson och Malin Backsell, mellanstadielärare på Sjöfruskolan i Umeå, vad har varit hetast på utställningsgolvet? - Det har varit bra att kunna bläddra och kika i läromedel. Sanoma och Liber har haft bra bemötande i sina montrar, med personal som är intresserade och kan svara på frågor.

Erica Bengtsson och Malin Backsell, mellanstadielärare på Sjöfruskolan i Umeå, vad har varit hetast på utställningsgolvet? - Det har varit bra att kunna bläddra och kika i läromedel. Sanoma och Liber har haft bra bemötande i sina montrar, med personal som är intresserade och kan svara på frågor.

Det tar jag med mig till min verksamhet. Det här funkade. Det här funkade inte. Och en utmaning till arrangörerna inför nästa år.

Så lägger vi då Skolforum 2015 bakom oss. Det här blir mitt femte och sista inlägg om Skolforum på denna blogg, för i år i alla fall. Jag hoppas att ni som läser får med er något matnyttigt, oavsett om ni varit på plats eller ej. Jag har fått med mig mycket att undersöka och fundera vidare på och jag ska försöka delge godbitarna i en avslutande summering.

De två föreläsningarna som jag kommer att ha mest användning av i mitt arbete på Glömstaskolan handlade om samundervisning och coachning. De föreläsningarna resulterade i varsitt inlägg här på bloggen (Läs här: Samundervisning, Coachning).

Topp två föreläsningarna

På Glömstaskolan är vi i dag sex pedagoger som gemensamt bygger upp verksamheten inför att skolan växer nästa läsår. En del i det är att vi bygger en "bank" som handlar om "så här gör vi på Glömstaskolan" och en viktig fråga i det är; Hur ser vi till att tankarna fortlever och blir vårt arbetssätt även när nya kollegor, små som stora, kommer in i verksamheten? Efter att ha lyssnat till Anna-Karin Arenius från Skolcoacherna så tror jag att det skulle vara ett verktyg för att driva vidare ansvarskulturen som vi vill att vår arbetskultur ska genomsyras av.

Christel Sundqvists föreläste om samundervisning och här hittade jag verktyg för att synliggöra och arbeta vidare med det kollegiala samarbetet på skolan. Sundqvist presenterar forskning som synliggör vilka samarbetsformer som brukar användas samt möjligheter och utmaningar med dessa arbetssätt. Arbetskulturen på Glömstaskolan baseras på just samarbetande personal. Vi ska tillsammans skapa den bästa skola vi kan och du kommer inte att kunna stänga dörren och ensamarbete om du vill jobba hos oss. Sundqvist föreläsning, och bok, ger oss verktyg för att synliggöra vad detta förhållningssätt innebär samt att skapa ett gemensamt språk kring samarbetet. Det gör i sin tur att vi kan förfina, förbättra, arbeta medvetet och systematiskt med vår samundervisning .

Professionen styr skolutvecklingen

Skolverkets direktör Anna Ekström, som också är ansvarig för Skolkommissionen, fick delta i en utfrågning på scenen. Hon sa, som så ofta, mycket bra och kloka saker men det som fastnade mest i mig var tankarna om en professionsstyrd kursplaneutveckling. Ekström önskade att vi får ett bättre system för systematiskt kvalitetsutveckling inom politiken (precis som i skolan) och att vi genom det skulle kunna få en kontinuerlig och professionsstyrd kursplaneutveckling. Skolan behöver ett innovationssystem som gör att vi om hundra år inte står och säger att skolan ser lika dan ut då som på 2015-talet. Jag hurrar för Annas idé och förlänger den gärna genom att önska en professionsstyrd skolutveckling över lag!

En annan sak Ekström sa, som satte sig i mig var att framgångarna som Ontario visat i sin utveckling av skolan hänger ihop med att de har en gemensam plan och gemensamma strategier för att nå de målen. Det framhåller något som jag tror är mycket viktigt; att alltid starta i visionerna!

Några korta + och - från Skolforum 2015:

+ Ett rejält uppryck i både kvalité och fysisk utformning.

+ Forum lärmiljöer var en fräsch föreläsningsplats som gestaltar de värden som förmedlades. Jag hoppas på flera sådana arenor nästa år.

- Föreläsare som sitter ner på scenen. Det blir oengagerande, oinspirerande och helt enkelt tråkigt. En föreläsare ska förmedla energi. Det räcker inte med att ha något att säga, man behöver ave kunna förmedla det på ett energifyllt sätt.

- Fortfarande för då deltagande aktiviteter, typ workshops.

Önskan inför nästa år

Det kollegiala lärandet - tillsammans utvecklar vi svensk skola - fanns som ett övergripande tema på mässan. En fråga som cirkulerat länge, i dimman av alla dessa kompetensutvecklingsevent som arrangeras är; hur får vi det att faktiskt göra skillnad för elevernas lärande? Hur kvalitétssäkrar vi och ser till att det vi lär oss kommer fler till gagn och faktiskt påverkar oss i vårt görande? En önskan från mig är att arrangörer tar sig en tankeställare runt denna högst väsentliga fråga och funderar på hur mässorna i sig kan gestalta detta. Den arrangör som hittar exempel och lyckas erbjuda möjligheter för att delningen ska få större och mer formaliserade effekter tror jag vinner kampen om besökarna.

Vi ses på Skolforum nästa år - om inte för!

Fröken Ann

Frågor & Svar