Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Handledning öppnar upp för nya perspektiv

Therese Linnér har under sina två år som förstelärare funderat endel kring handledning. Både vad det gäller handledning av kollegor, men också kring att skapa en reflektionskultur, för att skapa en framåttänkande och konstruktiv miljö på skolan.

”Idag fungerade allt bra, eleverna var så lugna. Idag var det kalabalik, inget fungerade. Varför kan inte den gruppen lyssna?” Är repliker som nog förekommer i ett lärarrum. Funderingarna kring varför det var det på ena eller andra sättet är kanske inte lika förekommande. I alla fall har jag reflekterat över det. Det beror kanske på att det inte alltid finns tillfällen, tid eller en kultur som inbjuder till att fördjupa sig i de frågorna på våra skolor.

Jag har själv saknat det många gånger genom åren, för jag har upplevt att även om man ingår i ett väldigt väl fungerande arbetslag hinner man inte alltid med att fördjupa sig i varför det blev som det blev i en specifik situation.

Nå ett bättre ledarskap genom reflektion och samtal

I mitt försteläraruppdrag ingår bland annat att stötta kollegor i didaktiska frågor. Stöttandet är något som oftast sker i spontana samtal eller i bokade möten där didaktiska frågor vänds och vrids på för att komma fram till hur man kan jobba med ett innehåll för att nå fram till eleverna på ett bra sätt. Jag har även möjlighet att ge handledning och det är en annan del som är väldigt givande. Handledning är något som jag själv har saknat under alla mina år som lärare. Det finns massor av faktorer som påverkar en lektion, vilket jag är helt medveten om och vissa saker är svåra att styra över. Ett par saker kan jag, och bara jag styra över. Mina faktakunskaper, mina didaktiska kunskaper och mitt ledarskap. En kollega sa för ett tag sedan ”kunskaper och didaktiska frågor kan man alltid läsa sig till, men det är så mycket svårare med ledarskapet. Det är svårt att få fatt i det som jag kan ändra för att det ska fungera bättre. Därför är det så bra att prata om det tillsammans.” Precis så har jag också upplevt det genom åren.

Handledning handlar om mentorskap och coachning

Här tänker jag att handledning har en väldigt viktig roll att fylla. Handledning kan beskrivas som en kombination av mentorskap och coachning, i alla fall enligt John Steinberg och hans beskrivning i boken Hitta lärarnas guldstunder – när handledning och utveckling står i centrum. Han skriver att ”Handledning är en kombination av mentorskap och coachning, där man ibland går ”uppåt” till de stora frågorna och ibland ”neråt” till detaljerna. Syftet är att främja yrkesutveckling och ökad professionalism.”

När allt snurrar fort och bollarna i luften är så många att man har svårt att hålla koll på dem är det kanske extra viktigt att stanna upp en liten stund då och då. Ta paus och titta på det man gör.

När man känner att det inte fungerar riktigt som man har tänkt sig och inte får fatt i vad som kan göras annorlunda. Då kan någon ställa frågor som kan hjälpa till att vända och vrida på det som sker. I handledning kan jag skapa ett tillfälle att prata både små detaljer och stora frågor beroende på vad som önskas. Först ett klassrumsbesök och sedan ett samtal där man kan vända och vrida på hur man skulle vilja utveckla ett moment. Att som pedagog få fundera över sin egen roll och göra det tillsammans med någon annan som verkligen är där för att lyssna och ställa frågor som leder samtalet vidare är en viktig stund. I handledningen kan jag hjälpa till att ge perspektiv på det som skett samt väcka en tanke om något som kan vara värt att prova. Dessutom blir det möjligt att känna att man inte är ensam, utan det går att jobba tillsammans även med ledarskap.

”Jag tycker bara det finns positiva aspekter på handledningen. Som ny lärare är det en stor utmaning att hitta min ledarroll och med att vara tydlig med hur jag vill att det ska fungera på mina lektioner. Du har hjälpt mig att förstå att det är viktigt att vara just tydlig och även fått mig att förstå att hur jag gör har betydelse för hur lektionen blir. Jag märker skillnad när jag har provat det som vi pratade om. Det blir lugnare.” Jag bad min kollega om synpunkter på handledning och det här var hens tankar.

För mig är citatet väldigt viktigt. För jag tror att läraryrket fortfarande kan upplevas som ett ensamyrke och när man inte är nöjd med hur det fungerar i klassrummet blir det lätt ett personligt nederlag eller gruppens nederlag. Kan man själv ta kommandot över det som är påverkbart och samtala om det med andra är man på väg att skapa tillåtande reflektionskultur som stärker alla tror jag.

Är det bara som ny eller när det kör ihop sig som handledning behövs?

Nej, tänker jag. Om man vill utveckla sin professionalism och utveckla sitt ledarskap tror jag att det alltid finns en poäng i att stanna upp och titta på det man gör. Vad är det som fungerar? Vad gör jag som leder gruppen dit jag önskar och som gör att en tillåtande och lärande miljö skapas där elever utvecklas och når målen? Precis som att elever lär av metakognitiva samtal tänker jag att vi pedagoger också gör det.

Att bli medveten om vad man gör och varför det fungerar, gör att det kan bli lättare att hantera situationer som uppstår när det inte fungerar. Därför tänker jag att handledning är en viktig möjlighet som borde erbjudas alla som önskar!

John Steinberg skriver om att skapa reflektionskultur på en skola. För att miljön på en skola ska bli konstruktiv, kvalitetssökande och öppen för utveckling så är första steget medvetenhet om hur det faktiskt är. Utifrån det kan man söka det som fungerar bäst för att uppnå det som är skolans uppdrag. Som en del i att skapa den kulturen tänker jag att erbjudandet och möjligheten till handledning är en del. Allt för att bli starka tillsammans och inte så ensamma i vårt uppdrag!

Nyfiken på att veta mer om Therese?

Läs mer i hennes presentation eller i hennes blogg. Du kan även följa henne på Twitter: @anthlin

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här