Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Framgångsrikt lärande med hjälp av dynamiskt mindset

Maria Glawe, förstelärare.

Maria Glawe, förstelärare.

Jag kommer bland annat att skriva om förstelärarens roll i den pedagogiska utvecklingen av undervisningen, skriver Maria Glawe, i sitt första inlägg i Förstelärarbloggen på lärarförbundet.se

"Talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet." (Carol S. Dweck)

En ny termin har börjat och du har ett helt läsår på dig att skapa goda förutsättningar för dina elever att lära sig att lära. Klassen du möter verkar vara vana vid den traditionella förmedlingspedagogiken och du står inför en spännande utmaning. Du är inte överraskad eftersom denna pedagogiska form har dominerat svensk skola historiskt sett, men du hoppas speciellt på att eleverna haft ”skickliga” förmedlingslärare som trots sin kunskapssyn anpassat efter elevernas behov och tagit till vara på deras frågor och drivkraft. Utmaningen du står inför är att få eleverna att ändra tankesätt. Eleverna förväntas ta ett större ansvar för sitt eget lärande och vara aktiva i sin egen lärandeprocess. Du blir varje elevs ”möjlighet” och tanken är att eleverna ska ”äga” sin egen inlärning och utveckling. I din lärarroll förväntas du vara intresserad av varje elevs utveckling och våga möta svåra utmaningar.

Mitt namn är Maria Glawe och jag står inför utmaningen precis som du. Jag har en stor passion för lärande och utveckling och delar gärna med mig av min vardag i skolan. Passion är ett starkt och vackert ord som jag gärna använder mig av eftersom jag älskar att lära mig nya saker på egen hand och tillsammans med andra. Jag beundrar ansträngning och tror på varje individs inneboende kraft att lära och utvecklas. Vår tankekraft styr oss mot förändring och utveckling och det som tar oss framåt respektive håller oss tillbaka är vårt tankesätt. En av grundbultarna i min kunskapssyn är att förändring är möjlig.

Jag arbetar på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och mitt betydelsefulla uppdrag är att skapa möjligheter för elever att lära och utvecklas. Mitt uppdrag som förstelärare ger mig tillfälle att påverka utvecklingen på skolan i större utsträckning än tidigare. Jag arbetar som speciallärare med inriktning språk, läs- och skrivutveckling och mitt fokusområde är läsutveckling. Jag anser att alla elever bör få möjlighet att avancera som läsare därför brinner jag extra för att utveckla och förbättra moderna lär- och läsmiljöer. En god läsförmåga är en förutsättning för positiv kunskapsutveckling.

Vidare handleder jag kollegor i syfte att stärka lärares professionella lärande samtidigt som elevernas kunskapsutveckling förbättras. När jag handleder kollegor och elever utgår jag från teorier och metoder med vetenskapligt stöd. Mina största inspirationskällor är Carol Dwecks Mindset-teori, Helen Timperleys teori om lärares professionella lärande och utveckling och Judith Langers teori om litterära föreställningsvärldar. Framgångsrik handledning är av relationell karaktär och utgår från dialogfilosofin. Vi möter varandra på ett jämlikt sätt, lyssnar till varandra, försöker förstå varandra, lär av varandra och accepterar varandras olikheter och ser det som en tillgång. Relationell handledning har störst kraft när deltagare ser varandras kunskap och framgång som inspirerande. Jag tänker mig att framgångsrika lärare har lagt ner väldigt mycket tid, kraft och ansträngning i sitt arbete och det syns i vad de gör tillsammans med eleverna.

Mina inlägg kommer att handla om förstelärarens roll i den pedagogiska utvecklingen av undervisning. Jag skriver om speciallärarens nya roll i kombination med förstelärarrollen för att bygga broar mellan pedagogik och specialpedagogik samt hur undervisning och lärande kan förbättras genom ett dynamiskt mindset och läsfrämjande insatser.

Din klass väntar på dig och det är dags att möta utmaningen. Jag vill ge dig några betydelsefulla ord på vägen.

”Jag förkunnar inte. Jag bara visar något. Jag pekar på en verklighet, eller på någonting i verkligheten, som inte alls, eller i varje fall alldeles för lite har uppmärksammats. Jag tar den som lyssnar på mig vid handen och leder honom fram till fönstret. Jag öppnar fönstret och visar vägen ut. Jag har ingen lära att komma med, men jag för ett samtal.” (Martin Buber)

Nyfiken på mer om Maria?

Läs hennes blogg https://sites.google.com/a/edu.trelleborg.se/laesande-och-laerande-i-en-uppkopplad-skola/

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här