Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

"En rolig utmaning att få utveckla elevernas och lärarnas lärande"

Pia Kangas ger sin syn på sitt uppdrag i förstelärarbloggen.

Mitt namn är Pia Kangas, och jag jobbar som lärare i svenska och historia på gymnasieskolan Rytmus i Stockholm. Det här är mitt andra år som förstelärare och för närvarande jobbar jag med att driva några ”undersökande och kunskapsbildande cykler” i Timperleys anda på skolan.

Varför valde du att bli förstelärare?

- Jag tyckte att det verkade vara en rolig utmaning att få jobba lite mer systematiskt med att förbättra och utveckla elevernas och lärarnas lärande, och jag har aldrig ångrat mitt val. Mycket med läraryrket är helt fantastiskt, men jag tycker att ungefär lika mycket också måste bli bättre.

Vad har du stött på för utmaningar i din roll?

- Den främsta utmaningen är nog att få förståelse för att skolutveckling måste få ta tid och kosta pengar.

Vad ser du som de främsta fördelarna med ditt uppdrag?

Att jag får möjlighet att tillsammans med mina kollegor initiera och planera skolutvecklande insatser.

- Förhoppningsvis innebär rollen också ur ett framtida perspektiv ett visst mått av intressant fortbildning. Sedan är det givetvis en förmån att kunna få lönetillägget.

Hur arbetar du som förstelärare med dina elever?

- Det är ingen skillnad på att vara förstelärare när det gäller arbetet med eleverna. Alla lärare vet att det til syvende og sidst handlar om att vara engagerad, entusiastisk, kreativ, strukturerad, ödmjuk, nyfiken och lyhörd.

- Jag försöker dock att alltid involvera och informera eleverna när vi ibland gör olika experiment inom ramen för våra ”undersökande och kunskapsbildande cykler”. Det gör ofta eleverna mer intresserade om de har fått höra att vi har valt en viss metod eller ett visst arbetssätt eftersom vi har läst in oss på aktuell forskning som visar att just den här metoden ska fungera bra.

Vad kommer du att berätta om i bloggen?

- Om de projekt som vi har initierat på vår skola. Vad som har gått bra, och vad som har gått mindre bra. Och kanske en anekdot eller två från min egen undervisning.

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här