Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

"Eleverna anammar språket lättare genom samarbete med modersmålslärarna"

Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger samarbetar med modersmålslärarna för att uppnå ett bättre elevresultat.

Min sista blogg innan sommaruppehållet vill jag helt och hållet tillägna modersmålslärarna. När jag började arbeta som svenska som andraspråkslärare insåg jag snabbt att vägen till kommunikation med eleverna var genom modersmålslärarna. Det är en lärargrupp som får alldeles för lite uppmärksamhet trots att de har stora kunskaper om elevernas språk och kultur som många övriga lärare inte kommer i närheten av. Därför är samarbetet men dem oerhört betydelsefullt när det gäller att tillsammans på en skola skapa de bästa språkutvecklande förutsättningarna för eleverna.

Eftersom Örtagårdsskolan har en uppsjö av erfarenheter från olika nationaliteter och språk har vi flera modersmålslärare hos oss, fem av dem är alltid på skolan. Jag inser givetvis att detta är en oerhörd lyx.

Vi har flera modersmålslärare som pedagoger kan bolla idéer med för att kunna arbeta språkutvecklande. Dessvärre har jag, efter att ha undervisat på olika skolor under flera år, uppmärksammat att modersmålslärarna har en tendens att komma i skymundan. Detta beror delvis på att många elever har sin modersmålsundervisning efter skolans slut. Det är därför viktigt att modersmålslärarna finns med i den ordinarie termins- och veckoplaneringen som sker i kollegiet. På Örtgårdsskolan har vi bestämt att i början av terminen planerar modersmålslärarna tillsammans med övriga lärare för att de ska veta vad som sker i klassrummet. Därefter får modersmålslärarna kontinuerligt ta del av veckoplanering för att skapa grogrund för samarbete.

Mona Amawi jobbar som modersmålslärare i arabiska på Örtagårdsskolan och menar för att hon ska kunna hjälpa eleverna på bästa sätt behöver hon veta i tid vad eleverna arbetar med under lektionerna för att hon själv ska kunna förbereda sig. Modersmålslärarna, liksom alla lärare, kan omöjligen vara pålästa i alla ämnen och aktiviteter som sker på en skola. Därför är det viktigt att de får ta del av information och vara med i den kontinuerliga pedagogiska dialogen som bör finnas på en väl fungerande skola. Den största delen av tiden är modersmålslärarna i introduktionsklassena eftersom det finns många elever som är nyanlända, men de är även ute i klasserna och bedriver studiehandledning. Denna form av undervisning är oerhört viktigt. Många nyanlända lär sig svenska snabbt då deras modersmål är starkt, tillskillnad mot elever som är födda i Sverige och både är svaga i svenska och deras modersmål.

Jag har under alla år som jag samarbetat med modersmålslärare märkt hur snabbt eleverna anammar språket när vi undervisar parallellt med språket i olika ämnen, såsom grammatik och historia.

I årskurs fyra på Örtagårdsskolan arbetar vi nu med medeltiden. Dessvärre finns det ingen information om till exempel ”Saladin” eller ”Al-Andalus” i historieböckerna, men med hjälp av modersmålslärare lyfter vi dessa ämnen under lektionen. Samtidigt bör kommunikation ske i båda riktningarna och även modersmålslärarna ska kunna vända sig till oss när de behöver hjälp med genomgångar i olika ämnen, eller ta initiativ till att vi uppmärksammar viktiga traditioner.

Poran Al-Imam och Mizecet Bekirovska har arbetat i flera år som modersmålslärare och menar att de tror att fler elever hade läst modersmål om man hade integrerat det under skoltiden. De upplever att många elever är trötta och hungriga under modersmålsundervisningen och då är det svårare att ta till sig kunskap. Givetvis finns det många lärare och skolledare som uppmärksammat vikten av modersmålslärarnas kunskap, för vi har väldigt mycket att lära oss av dem. På Örtagårdsskolan har man infört modersmålsundervisning direkt på morgonen i vissa klasser vilket har mottagits mycket positivt.

Jag har lärt mig under mina år som lärare att de bästa elevresultaten uppnås när det finns ett nära samarbete med modersmålslärarna. Språket ska genomsyra alla ämnen och med hjälp av modersmålslärarna löser man många knutar före dessa hinner utvecklas till ett problem. Så avslutningsvis tack alla ni modersmålslärare som under åren svarat på mina frågor om vokalljud, faktaböcker, samtal till föräldrar i ur och skur och inte minst alla frågor som jag kan bolla gällande kultur, politik och religion, utan er hade jag varit en betydligt sämre lärare.

Frågor & Svar