Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

"Drivkraften att lära - fick mig att bli förstelärare"

Therese Linnér berättar om sitt uppdrag i förstelärarbloggen.

Mitt namn är Therese Linnér och jag jobbar på Bäckaslövskolan i Växjö, som är en F-6 skola, där jag undervisar årskurs 6 i svenska, matematik och SO. Det här är mitt andra år som förstelärare, vilket innebär fokus på utvecklingsarbeten, vara katalysatorn i det pedagogiska utvecklingsarbetet på hela skolan, ta del av aktuell forskning samt stötta kollegor i didaktiska frågor. I år jobbar jag tillsammans med två kollegor där vi alla tre har uppdraget med lite olika fokusområden.

Drivkraften att lära och att jobba mer systematisk med lärande även utanför det egna klassrummet var en av anledningarna till att jag sökte förstelärartjänsten.

Mina inlägg här på bloggen kommer att handla om mitt arbete som förstelärare och ge en inblick i det vardagliga arbetet i klassrummet. Jag kommer även att skriva om kollegial handledning och mitt uppdrag som arbetslagsledare. Det pågår nu ett kommunalt övergripande arbete med att implementera ett målstyrt arbetssätt i varje arbetslag.

Vilka utmaningar har du stött på under din tid som förstelärare?

- Det är inte helt lätt att vara först ut på en helt ny karriärsmöjlighet i ett yrke som inte har haft den traditionen tidigare. Formerna för tjänsterna har diskuterats och reaktionerna har varit väldigt blandade på alla nivåer i systemet. För egen del har jag varit glad över uppdraget. Eftersom tjänsten innebär att jag kan fortsätta arbeta tillsammans med eleverna samtidigt som möjligheten att jobba med lärande i ett forum till har öppnat sig.

- Även i mitt dagliga arbete har den stora utmaningen varit att vara först ut på tjänsten samtidigt som jag var ensam pedagog på uppdraget första året. Det tar ett tag för nya tjänster och uppdrag att sätta sig i en organisation.

- En tredje utmaning har varit att begränsa mitt uppdrag. Jag har periodvis lagt ner många fler timmar än de jag har avsatta i tjänsten, eftersom uppdraget är omfattande. Det är lätt att det blir för mycket när något är roligt och utvecklande. Idag är vi tre förstelärare vilket underlättar planering och fördelningen av uppdraget. Det är ett krävande, roligt och stimulerande uppdrag som jag inte har ångrat att jag sökte.

Vad ser du som de främsta fördelarna med ditt uppdrag?

- En fördel med uppdraget är att få arbeta mer systematiskt med lärande på skolnivå utan att behöva lämna undervisningen med eleverna. Det är ett väldigt roligt uppdrag och en utmaning att skapa förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna ge eleverna möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. Genom att jobba med lärares lärande och skapa förutsättningar för mer systematiskt kollegialt lärande krävs det en hel del av mig som har uppdraget, men det ser jag som en fördel.

- För mig är det viktigt att inte utgå ifrån det dagliga behovet i mitt specifika klassrum utan ta steget ut och se det i ett större perspektiv för att kunna skapa förutsättningar för allas lärande. Jag tar däremot med mig min erfarenhet och kunskap från klassrummet samt läst litteratur och erfarenheter från kollegor runt om i Sverige för att omsätta det i praktiken.

- Nu när vi är fler om uppdraget och tillsammans jobbar för kollegialt lärande med mycket intryck utifrån är det också en stor fördel.

Hur arbetar du som förstelärare med dina elever?

- Samma engagemang och nyfikenhet på lärande som fick mig att söka försteläraruppdraget har också fått mig att lära mig mer om digitala resurser. Jag ville hitta fler redskap i undervisningen. Jag valde att skapa en blogg som redskap för lärande och på köpet har det lett till ett öppnare klassrum där fler kan ta del av vårt sätt att jobba med kunskapskraven.

- Annars fortsätter jag jobba utifrån samma grundläggande värden som tidigare. Vilket innebär att skapa förutsättningar för elevers självständighet, redskap för att lära och själv se sin utveckling samt lyhördhet för att förändra och göra elever delaktiga i undervisningen.

Therese i sociala medier

Missa inte att du kan läsa mer om Therese på hennes blogg samt följa henne på Twitter, du hittar henne här: @anthlin

Frågor & Svar