Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Digitalt ledarskap eller reellt?

Ett digitalt inslag per dag är målsättningen på vår skola i år. Svårt att uppfylla eller inte kan man undra. Parallellt med den digitala utvecklingen utvecklar vi vårt ledarskap. Det känns tryggt!

Alla elever på vår skola ska få/ har fått lärplattor. I samband med att den digitala utvecklingen rullar på lär vi pedagoger oss också många nya saker förstås. Till exempel gick vi på ett utvecklingspass igenom klassrumsappen med vilken man kan kontrollera elevernas aktivitet på lärplatta och öppna och låsa centralt. Absolut, för av och till när man vandrar fram i våra studiehallar ser man elever som inte kanske sysslar med det dom borde på sina digitala verktyg. Så har det väl alltid varit, att elever inte gör det dom ska när dom är utom synhåll och kommer antagligen alltid att förbli. Under genomgången snurrade mina tankar vidare till det faktum att vi parallellt på skolan har en fortbildning i ledarskap. Ska mitt ledarskap i framtiden bestå i att öppna och låsa lärplattor från en fjärran position i huset?! Som ett direkt svar på mina reflektioner påpekade vår rektor att det fortfarande var, mitt = pedagogens, ledarskap som var det viktiga. En dröm vore då förstås att ledarskapet är så tydligt och bra att jag aldrig behöver använda låsfunktionen utan att det uppbyggda förtroendet, relationen, till mina elever utgör låsfunktion nog.

Min rektor har förtroende för mig och min erfarenhet eftersom jag tillsammans med en kollega har fått i uppgift att utveckla vårt ledarskap på skolan. I förberedelse arbete ingick att läsa Vetenskaplig grund (Arete Akademi) under sommaren. Flera olika forskares resultat finns listade i boken. Ord som kommer igen i lite olika tappning är, inte helt oväntat: tydlighet, meningsfullhet, struktur, många undervisningsmetoder rätt anpassning och feedback till eleverna och kompetens. Ann-Marie Körling skriver i en av sina böcker att ”Skolan ska präglas av struktur, mening och sammanhang … med undervisning kommer ordning.” Hon berör också det faktum att tydlighet ger pedagogen ”mandat i klassrummet”. Håller helt med! Jag har just tagit emot 23 sjuåringar och känner ibland att jag är tydlig så in i norden. Så tydlig med allt att det ibland känns tråkigt inombords, men erfarenheten säger mig att jag kommer att kunna skörda längre fram.

Ledarskap är att skapa goda relationer

Ledarskap är att skapa goda relationer men det finns också ett förberedelse arbete i form av alla praktiska saker … namnskyltar, schema, läromedelsinköp och inte minst färdigtänkta tankar … Att vara klar över vilka rutiner jag vill ha och införa dom vid rätt tidpunkt, i lagom dos med bra motiv känns viktigt. Redan nu måste jag ”tala om” att när vi åker på utflykt går vi på led, sitter ner när vi äter, talar om om vi går på toaletten … håller koll på vart fröken tar vägen och så vidare fast vi nu kanske bara har utflykt på skolgården. En årskursplanering innefattande ämnesintegration för meningsfullheten är en självklarhet men den måste också klara flexibilitetskravet. I allt detta måste vi ha en förmåga att ta vara på det eleverna redan kan, visa respekt för deras kunskap och erfarenheter.

I en del forskning kommer man fram till att en skicklig lärare är en skicklig lärare oavsett ålder och andra förutsättningar hos eleverna. Sant eller inte men en hel del saker kan man arbeta med och förbättra i sitt ledarskap medan den skallade fingertoppskänslan är svårare att komma åt. Lyckades man utveckla ett test som mätte den skulle man redan under utbildningen kunna skilja agnarna från vetet och befria våra elever från dåligt ledarskap. Kvar skulle då bli studenter, som i likhet med dom vi har hos oss just nu, förvaltar embryot till det goda ledarskapet på ett förtjänstfullt sätt. Studenter som man vill ska bli ens framtida kollegor.

Gunilla

www.filuren.nu

Frågor & Svar