Lärarförbundet
Bli medlem

Detta är ett inlägg från Förstelärarbloggen

Det närmar sig både avslut och nystart

Det är riktigt märkligt att trots att tröttheten är ganska stor börjar det anas en känsla av förväntan redan nu. Det ska bli roligt att komma igång med ett nytt läsår och använda tidigare erfarenheter och möta en ny grupp elever, skriver försteläraren Therese Linnér.

Snart ska sommarsångerna eka över skolgården, 6:orna sjunga sin egenkomponerade text och lärarna sjunga en hyllning till 6:orna. Rektorn och förlädraföreningen ska hålla tal och till sist ska musiklärarna spela låten som får alla att ta i allra, allra mest - Vi har pluggat färdigt! Den som är signalen till att nu börjar sommarlovet. Den första dagen..

Var glad min själ åt vad du harFoto: Lovisa Linnér

Nu har du hundra sommardar

och detta är den första.

När solens lopp sin ände tar
så har du nittionio kvar,
och någon blir den största!
Giv noga akt på var du står
i morgon är med ens igår.
Det går så fort att vandra
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardagar per år
Imorgon är den andra!
Kajenn (Caj Lundgren)
(Foto: Lovisa Linnér)


Men än är jag inte där.

För precis nu när det är dags för avslut är det också dags att fundera på nästa läsår.

Böcker ska beställas och schema ska läggas. Men för att planera för framtiden behöver jag en stunds tillbakablick. Hur har det gått? Vad har fungerat bra? Vad ska jag absolut göra igen? Vad ska jag absolut inte göra fler gånger! Det är inte bara undervisningen som behöver synas utan även försteläraruppdraget.

  • Bloggen som lärande redskap ska jag absolut fortsätta med. Det tycker eleverna som är på väg att lämna också. Den är bra för att: man får lära sig av andra, den är lätt att använda, man blir inspirerad av andra och man slipper massa papper att hålla reda på. Det var några av åsikterna som mina elever framförde.
  • Jag ska fortsätta att skapa ett gemensamt språk i klassrummet. Metaspråk om lärande. När eleverna får ett språk om lärande och om till exempel texter verkar det inte finnas gränser för hur mycket man kan lära sig. Det är en del i det språkutvecklande arbetssättet.
  • Jag ska fortsätta visa på sammanhanget. Att det vi gör ingår i ett större sammanhang och att det finns en anledning till att vi lär oss det vi gör. Jag ser att eleverna lättare kan sätta ihop pusselbitarna från de olika ämnena och förstå mycket mer. Som en elev sa vid ett tillfälle "Jag förstår inte hur det här hänger ihop med det andra vi gör!" Vilket var helt befogat för det vi gjorde hängde inte riktigt tydligt ihop och det blev inte heller så bra som jag hade tänkt.

En sak som jag ska bli bättre på nästa läsår det är att göra fler avstämninger under arbetets gång. Jag har varit bra på det tidigare. Stanna upp och se hur det går, på ett mer medvetet sätt, mitt i ett arbetsområde. Jag kan få syn på om vi är på rätt väg, om jag behöver förändra något i undervisningen och eleverna kan se om de behöver hjälp med något för att nå målet. Det har jag tappat lite i år. Det ska bli ändring på det.

Utvärdering pågår och jag ska fundera vidare på vad jag ska fortsätta med och vad jag ska förbättra!

Vad det gäller försteläraruppdraget har det varit ett mellanår där vi på skolan har lagt vårt fokus på mattelyftet och jag på handledning. Tidigare år har mitt uppdrag varit att planera pedagogiska konferenser utifrån kollegialt lärande. Vi har läst texter och diskuterat. Vi har genomfört lektioner i olika ämnen och sedan funderat tillsammans på hur det gick och varför det blev som det blev samt gjort klassrumsbesök hos varandra som vi sedan har samtalat om. Klassrumsbesöken var strukturerade och vi jobbade i grupper som kom överens om vilket fokus gruppen skulle ha vid besöken. I år har det kollegiala lärandet varit ännu mer i fokus genom mattelyftet och jag tror att det arbete vi hade gjort innan var en bra inledning inför att diskutera undervisning varje vecka under ett års tid. Det ska vi bygga vidare på.

Under det här året har vi förstelärare gått en arbetsledarutbildning som alla arbetslagsledare, inte bara förstelärare, i hela kommunen har gått. Effektiva möten och entreprenöriella förmågor. Till nästa år ska vi plocka det bästa av tidigare erfarenheter och arbetslagsutbildningen. Lära av varandra med inspiration från böcker, artiklar och föreläsningar genom mötesstruktur som hjälper oss att hålla fokus. Allt för att använda den tiden vi har till det vi ska göra, för det är något som jag upplever ständigt kan utvecklas - effektiva möten med fokus på de frågor som ska diskuteras.

Tänk att skapa möjlighet att göra jobbet enklare genom att jobba tillsammans och ta del av varandras kompetenser utifrån gemensam utgångspunkter, som en bok.

Det är märkligt. Det är riktigt märkligt att trots att tröttheten är ganska stor börjar det anas en känsla av förväntan redan nu. Det ska bli roligt att komma igång med ett nytt läsår och använda tidigare erfarenheter och lärdomar. Möta en ny grupp elever, samarbeta med nya kollegor och föra diskusioner om lärande.

När tonerna av "Vi har pluggat färdigt" ebbar ut är det dags för välbehövlig vila. Styra över den egna tiden. Läsa böckerna som ligger på hög. Rätt många med pedagogiskt innehåll bara för att jag tycker det är roligt om jag ska vara ärlig. Låta tankarna vandra sina egna vägar. Njuta.

Var glad min själv åt vad du har
Nu har du hundra sommardar
och detta är den första...

Jag önskar alla en skön och vilsam sommar, på det sätt som passar var och en allra bäst!


Nyfiken på att veta mer om Therese?

Läs mer i hennes presentation eller i hennes blogg. Du kan även följa henne på Twitter: @anthlin

Kommentera inlägget!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här